Skip to main content

"Vi fokuserar på arbetsintegrerat lärande, produktionsteknisk forskning samt att få fler utbildningsplatser."

Nyhet   •   Mar 14, 2019 09:20 CET

Rektor Martin Hellström

I dagarna skickades budgetunderlaget för åren 2020-2022 in till regeringen. Högskolan Väst vill fokusera på att ytterligare utveckla tre befintliga styrkeområden; profilen Arbetsintegrerat lärande, spetsforskning inom produktionsteknik samt att än mer utveckla rollen som aktiv samhällsaktör genom fler utbildningsplatser.

Varje år vänder sig Högskolan Västs styrelse till regeringen med ett förslag på långtidsbudget för lärosätet. I dokumentet förklarar styrelsen hur högskolan vill utbilda och forska de kommande tre åren samt hur mycket statliga pengar som behövs för att nå upp till ambitionerna.

Utveckla arbetsintegrerat lärande
Högskolans styrelse menar att lärosätet skulle kunna utveckla profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL, där högskolan också har ett nationellt uppdrag, ännu mer. I dokumentet beskrivs de satsningar som gjorts, vilket mervärde dessa har samt kommande ambitioner. Exempel på satsningar är AIL-certifiering av utbildningsprogram och samverkanspartners, en ny unik strategisk funktion som vicerektor för AIL har tillsatts, påfyllning av kompetens inom AIL görs samt systematisk konceptutveckling av AIL-plattformar såsom Kommunakademin Väst.

– AIL är ett mycket väl fungerande arbetssätt som gör att högskolan på bred front bidrar till kunskapsutveckling och samhällsnytta i det omgivande samhället, såväl regionalt som nationellt. Med en förstärkning av anslaget skulle vi kunna göra ännu större skillnad, säger rektor Martin Hellström och fortsätter:

– Framför allt skulle vi kunna bygga upp en mångvetenskaplig forskningsmiljö kring AIL där vi snabbare och effektivare skulle kunna ta fram modeller för kvalitetsutveckling i industri och offentlig sektor som till exempel sjukvård och skola.

Satsningar på AIL
I dokumentet beskrivs hur högskolan tillsammans med omvärlden, genom AIL, kan utbilda för framtida behov. Det görs på en mängd olika sätt. Det handlar bland annat om att tillsammans med omvärlden systematiskt utveckla, skapa och förändra utbildningar, underlätta smart rekrytering när student och arbetsgivare möts redan under studietiden, förbättra förutsättningarna för lärandet när teori och praktik kopplas samman, göra utbildning tillgängligt för fler genom att ta in arbetslivet i utbildning och forskning och använda flexibla utbildningsformer samt ge förutsättningar för livslångt lärande.

Produktionsteknisk forskning i världsklass
Forskningen inom produktionsteknik är det andra styrkeområdet som framhålls i dokumentet. Här bedrivs världsledande forskning inom exempelvis termisk sprutning (keramisk ytbeläggning) och additiv tillverkning i metalliska material. Båda är områden av stor vikt för flyg-, rymd- och bilindustri.

Högskolan bedriver inom hela sin forskning, och särskilt inom produktionsteknik, en stor mängd gemensamma forskningsprojekt, ofta uppkomna ur behov hos medverkande partners. För närvarande deltar nära 100 företag i gemensamma forskningsprojekt bara inom produktionsteknik. Gruppen, med närmare 100 aktiva forskare och doktorander, finns på Produktionstekniskt centrum, PTC, som drivs gemensamt av den regionala utvecklingsarenan Innovatum, Högskolan Väst, GKN Aerospace, Swerea och regionens verkstadsindustri. Genom PTC har forskarna tillgång till en stor utrustningspark med möjlighet att utföra världsunik forskning.

– Vi vill fortsätta vara en stark forskningsaktör inom produktionsteknik. Då behöver vi kunna upprätthålla en högteknologisk labbmiljö och bidra med insatser i gemensamma projekt med industrin. För att klara av det behöver vi en rejäl utökning av basanslaget för forskning, säger Martin Hellström.

Fler studenter
Det tredje styrkeområdet – att vara en aktiv samhällsaktör – handlar om att högskolan vill vara en betydelsefull aktör i viktiga samhällsutmaningar som integration och kompetensutveckling genom ett brett och flexibelt utbildningsutbud. Dokumentet visar att Högskolan Väst kan och vill öka antalet utbildningsplatser på programutbildningar med cirka 400 stycken, upp till 5 500 helårsstudenter, fram till år 2022.

– Vi har ökat antalet studenter rejält de sista åren men det finns fortfarande områden där vi inte kan bereda plats åt alla. Vi är dock rustade för ytterligare utbyggnad för att svara upp mot de kompetensbehov som finns såväl regionalt som nationellt, säger Martin Hellström.

Till  Budgetunderlaget 

Kontakt: Martin Hellström, rektor, 0520-22 30 50

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.