Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hövding avslutar H2020 projekt framgångsrikt

Hövdings projekt i Horizon 2020 är nu avslutat och godkänt av EU och får bedömningen att resultatet efter två års arbete är exceptionellt.

Våren 2016 beviljades Hövding Sverige AB (publ) stöd om 1,37 miljoner euro för forskning och utveckling av konceptet ”airbag för urbana cyklister”. Stödet har utbetalats löpande och slututbetalningen, på 137 744 euro, betalades ut i samband med att målsättningen uppnåtts. Därmed råder ingen möjlig återbetalningsplikt för tidigare utbetalda medel.

- För ett företag i Hövdings storlek, som är i början på sin resa, har H2020 programmet möjliggjort bredare och djupare forskning, samtidigt som vi kunnat fortsätta prioritera resurser mot marknadsutrullning, säger Hövdings VD Fredrik Carling.

Den slutliga granskningen, som har genomförts av EU, visar att målsättningen för projektet är nådd. "Projektet har levererat exceptionella resultat med betydande direkt eller potentiell påverkan", går det att läsa i det slutliga uttalandet från EU.

- Projektet har varit en viktig hörnsten i utvecklingen av nästa generation Hövding. Det har hjälpt oss att förfina vårt airbagsystem samt möjliggöra uppkoppling av Hövding via bluetooth. Att få högsta betyget i deras slutsummering känns ärofyllt. Vi ser fram emot att dela med oss av resultatet till Europas cyklister hösten 2019, säger Fredrik Carling

Horizon 2020 är EUs största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder euro i stöd under 2014-2020. Initiativet har till uppgift att säkra global konkurrenskraft inom EU.

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.

Ämnen


Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka. En airbag blåser upp och omsluter och skyddar huvudet på cyklisten. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015. www.hovding.com

Presskontakt

Fredrik Carling

Fredrik Carling

Presskontakt VD +46 40 236868
Anna Katarina Skogh

Anna Katarina Skogh

Presskontakt Marknadschef +46 760 44 88 93

Relaterade nyheter