Skip to main content

​Hövdingmedarbetare blir cykelpiloter

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 13:32 CEST

Fredrik Carling och Anna Katarina Skogh från Hövding som cykelpiloter med Ingegerd och Britta från äldreboendet Danska vägen samt Åke från Fosieborg.

Alla anställda på Malmöföretaget Hövding ska, en gång i varje cykelvänlig månad fram till nästa sommar, turas om att vara cykelpiloter i det ideella projektet Cykling utan ålder.

Cykling utan ålder är ett ideellt projekt i samarbete med några av Malmös äldreboenden, som ser till att äldre får möjlighet att komma ut på cykelturer utan att behöva trampa själva. Idén kommer från början från Danmark och de äldre passagerarna sitter bekvämt i speciellt anpassade lastcyklar.

Fredrik Carling, vd för Hövding, och ett par av medarbetarna premiärcyklade med två cyklar från olika äldreboenden i Malmö. Turen gick till Pildammarna och avslutades med en fika vid Margaretapaviljongen.

- Det är fantastiskt att få vara med om att göra vardagen lite roligare för de äldre, att få dem att uppleva friheten med cykling och rätten att få känna vind i håret oavsett ålder. Jag hoppas att fler företag kommer att engagerar sig i cykling och bli ”cykelpiloter”. Detta sätt att använda cyklar är ytterligare ett bevis på cykelns förträfflighet i städer, säger Hövdings vd Fredrik Carling.

Alla som vill kan bli piloter. Tack vare cykelns elmotor klarar alla av att cykla med både en och två passagerare. Det enda som behövs är ett gott humör, att man gillar att träffa människor och tycker om frisk luft. Det passar in på Hövdings medarbetare.

- Vi ser fram emot det här allihop, säger Anna Katarina Skogh, marknadschef på Hövding och en av Hövdings blivande cykelpiloter. 

- Det ska bli så roligt. Tänk att få passagerarna att känna sig delaktiga i samhället. Ta dem till en gammal arbetsplats, till huset de en gång bodde i eller till en förlovningsplats. Om det blir populärt både hos oss och de äldre kan det bli en återkommande satsning, säger Anna Katarina Skogh.

För närvarande är sex äldreboende anslutna till projektet Cykling utan ålder i Malmö och fyra i Uppsala.

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på 040 - 23 68 68

Kontakt Cykling utan ålder: malmo@cyklingutanalder.se

www.cyklingutanalder.se

<!--EndFragment-->

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka och i ett stort cykelhjälmstest utfört av Folksam visades att Hövding har 3 gånger bättre stötupptagningsförmåga än alla traditionella cykelhjälmar. Hövdings airbaghjälm för cyklister har de senaste tre åren börjat lanseras internationellt och finns idag på 15 marknader i Europa samt i Japan. Hövding säljs i ca 600 butiker runt om i världen och på hovding.com. Enbart i Sverige finns Hövding i drygt 100 butiker. Företaget har 23 anställda i Malmö. Hövding noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2105. www.hovding.se