Gå direkt till innehåll
360 anmälningar till arkitekt- och designtävling i Jakobsberg

Pressmeddelande -

360 anmälningar till arkitekt- och designtävling i Jakobsberg

Kalejdohill är projektet som initierar och driver olika aktiviteter för att undersöka frågor inom stadsutveckling, arkitektur och design. Skådeplatsen är Kvarnbacken i centrala Jakobsberg och motorn i projektet är ett lokalt engagemang mixat med inspiration utifrån.

Den 4 april utlyste projektet Kalejdohill en öppen tävling för verksamma och studerande inom arkitektur, design och digitala medier. Efter drygt en månad när det fortfarande återstår två veckor av tävlingsperioden har närmare 360 team från världens alla hörn anmält sitt intresse att delta. Tävlingsdeltagarnaska på olika sätt presentera förslag påhur en entré till Kvarnbacken kan gestaltas. Idén om en tävling att skapaentréer till en mötesplats är inspirerad av Folkparken och den sociala funktion som parkerna fyllde i Sverige under 1900-talet.Själva entrén till Folkparken var en central symbol, ofta karaktäristiskt gestaltad som bjöd in besökare. Under 1980-talet ersattes Folkparkerna av att människor alltmer spenderade sin fritid i köpcentrum och under senare årtionden i gemenskaper och mötesplatser på nätet.

- Betyder den här utvecklingen att vi inte längre föreställer oss offentligt rum bortom datorer och konsumtion? Finns det sätt att återuppliva och uppdatera de sociala fördelarna med Folkparken till en modell som passar vår ”skärmdominerade” era? Och hur skulle entréerna till en sådan plats kunna gestaltas? Det var frågor vi ställde oss när vi började fundera över intressanta infallsvinklar kring modernamötesplatser, säger Andreas Angelidakis, curatoroch kreativ ledare för projektet Kalejdohill.

- Kalejdohill bygger på ett intresse att undersöka olika frågeställningar om hur städer och offentliga rum utvecklas i en era som ofta kallas ”den 4:e industriella revolutionen”. Om Folkparkerna var ett svar på ”den 2:a industriella revolutionen”, så är det väl dags att titta på hur mötesplatser kan utformas i den fjärde? Medskapande är kanske det absolut tydligaste karaktärsdraget i vår digitaliserade tid. Vad innebär det? Vi utgår från Kvarnbacken och vi gör det i dialog med många människor,för att söka svar på några av frågorna, säger Mia Lundström projektledare Kalejdohill.

Mer information

Mia Lundström, projektledare Kalejdohill, tel +46 708 483 313, mail mia@mialundstrom.se

Andreas Angelidakis, curator och kreativ ledare Kalejdohill, tel +30 694 488 2331, mail andreas.angelidakis@gmail.com

http://jarfalla-logingate-competition.com/

www.kalejdohill.com

Kalejdohill utgår från platsen Kvarnbacken i centrala Jakobsberg för att undersöka nya former för destinations- och platsutveckling där man använder arkitektur, konst och design för att engagera lokalt och inspirera globalt. Projektet löper under två år och finansieras genom ett samarbete mellan HSB, Veidekke Bostad och Einar Mattsson. Inom ramen för projektet undersöks även möjligheterna att etablera ett nytt arkitektur- och designcentrum i Järfälla - en av Sveriges mest expansiva kommuner.

https://www.hsb.se/norrastorstockholm/

http://veidekkebostad.se/

http://www.einarmattsson.se/

Ämnen

Taggar


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.