Skip to main content

HSB BYGGER FÖR ALLA

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 12:56 CEST

BRf Parksäter i Habo är ett exempel på hus som ska "återanvändas" för att hålla kostnader nere för att kunna erbjuda ett billigare boende.

Bostadsbristen ställer ökade krav på att få fram bostäder snabbt och kostnadseffektivt. Mycket av bostadsbyggandet har skett i centrala lägen som inte alla har haft möjlighet att efterfråga. I Habo har HSB Göta uppfört brf Parksäter, ett typhus som kan och kommer ”återanvändas” på fler platser. Allt för att hålla kostnader nere och kunna bygga så billigt som möjligt. Utan att göra avkall på kvalitet.

HSB har gemensamt lanserat HSB100, en satsning på bra bostäder till bra priser. Bostäder som inte nödvändigtvis byggs mitt i city, men ändå i lägen som har tillgång till bland annat bra kollektivtrafik och skolor. Allt för att fler människor ska kunna få tag på en bra bostad med en boendekostnad som svarar mot lokala behov och efterfrågan för alla med en genomsnittlig inkomstnivå på respektive ort.

Sveriges, men också Jönköpings befolkning, växer och det ställer krav på fler och smartare bostäder och enklare byggregler. För att nå dit är det viktigt att vi som byggföretag är innovativa och villiga att förändra och hitta nya, kostnadseffektiva lösningar.

Brf Parksäter utanför Habo, med en produktionskostnad på 24700 kr/kvm, är ett bra exempel på hur HSB Göta jobbar för att kunna få fram bostäder till en prislapp som ger fler möjligheten att köpa en bostad. I april i år var det inflyttning i bostadsrätts-föreningen som består av 38 lägenheter med en genomsnittlig insats på 14700 kr/kvm. Alla lägenheter har stora balkonger och i husen finns också styrelse- och övernattningsrum. Huset ligger mitt i centrala Habo med närhet till alla kommunikationer, affärer, restauranger och skolor.

I dagsläget finns planer för att bygga ett hus efter samma ritningar i Halmstad. På så sätt håller man nere projekteringskostnaden och kan bygga mer kostnadseffektivt. Planer finns för att upprätta samma sorts hus även på Samset i Jönköping. Och det behöver inte vara bostadsrätter som byggs, huset kan lika gärna innehålla hyresrätter. På så sätt skapar HSB ett boende för alla.

Årsavgiften för brf Parksäter kalkylerades ursprungligen till 688 kr/kvm, men landade till slut på 500 kr/kvm. På en genomsnittslägenhet på 98 kvm blir månadsavgiften därmed 4083 kr istället för kalkylerade 5619 kr. En sänkning av månadsavgiften med 1536 kronor.

Som tidigare, när landet stått inför liknande utmaningar, har HSB för avsikt att spela en viktig roll i samhällsutvecklingen. Med dessa ”återanvändningsbara” typhus bidrar HSB Göta till att snabbt och kostnadseffektivt få fram bostäder som passar alla.

Fakta:
  • HSB är det företag som bygger flest bostadsrätter i landet (utanför Stockholm).
  • HSB Göta planerar för minst 100 nya bostäder per år bara i Jönköping de närmsta åren. Just nu byggs brf Stenhuggaren på Kålgårdsområdet med 47 lägenheter, samt 19 villor och 17 radhus- och kedjehus på Samset.
  • Kommande projekt: Brf Fågeln på Mellangatan med 48 lägenheter och brf Entitan på Kålgårdsområdet med 47 lägenheter. Flerfamiljshus på Samset med 60 bostadsrätter och 30 hyresrätter. I Bankeryd planeras för 80 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter.
  • HSB Götas verksamhetsområde är Jönköpings och Hallands län, samt delar av Södra Älvsborg. Cirka 280 personer jobbar i verksamheten. 2015 hade HSB Göta en nettoomsättning på 367,9 Mkr och gjorde ett resultat innan skatt på 42,8 Mkr.
  • Ägarna, det vill säga bostadsrättsföreningarna, får i år dela på 2,9 Mkr i utdelning.
  • Idag, 9 maj, hålls HSB Götas föreningsstämma, ledd av HSBs förbundsordförande Anders Lago.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.