Skip to main content

HSB köper mark för att bygga 200 bostäder i Stenhagen, Uppsala

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 14:04 CET

HSB köper mark av Nordika i Stenhagens centrum. HSB har planer på att bygga cirka 200 bostäder i området inom ett par år.

Nordika har initierat en ändring av detaljplanen för att tillåta bostäder. Avsikten är att konvertera befintlig handel till bostäder och parterna kommer samarbeta under den fortsatta detaljplaneprocessen. På fastigheten Berthåga 50:1 finns idag handel som ÖoB.

– Uppsala är en av HSBs mest intressanta marknader och i Stenhagen är vi redan etablerade. Vi tror mycket på att stadsdelen fortsätter utvecklas, inte minst genom HSBs närvaro. Dessa byggrätter ligger rätt i tiden för oss, säger Matias Lindberg, vd HSB ProjektPartner.

– Försäljningen ligger i linje med Nordikas strategi att förvärva fastigheter där vi genom aktivt arbete kan tillföra mervärde samtidigt som vi bidrar med en framåtriktad samhällsutveckling och skapar attraktiva och väl integrerade bostadsområden. Ett samarbete med en långsiktig partner såsom HSB är mycket positivt för Nordika då HSB har den utvecklingskompetens som krävs för att lyckas i genomförandet av ett projekt som detta, Jonas Grandér, vd Nordika.


För mer information, kontakta:

Berit Hanson Landberg, transaktion & ekonomi HSB ProjektPartner AB, 070-566 95 81, berit.hansonlandberg@hsb.se
Jonas Grandér, vd Nordika Fastigheter, 070-750 94 94, jg@nordika.se

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy