Skip to main content

HSB Umeå och HSB Norr föreslår fusion

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 13:47 CET

Styrelserna i HSB Umeå och HSB Norr har skrivit under ett gemensamt avtal om fusion. Avtalet är styrelsernas förslag till föreningarnas medlemmar om att genomföra en fusion.

– En fusion skulle ge oss ökade finansiella och personella resurser för att expandera och bygga mer. Tillsammans kan vi bygga starkare kompetens, utveckla bättre tjänster och skapa en högre tillgänglighet för våra medlemmar och kunder, säger Olle Karlsson ordförande HSB Umeå.

Föreningarna har redan idag ett utvecklat samarbete. Och sedan december 2015 har styrelserna arbetat med att utreda förutsättningarna för en eventuell fusion.

– En fusion skulle skapa mer resurser för att driva viktiga utvecklingsprojekt inom digitalisering och även öka vår gemensamma konkurrenskraft säger Karl-Gunnar Holmqvist, ordförande HSB Norr.

Både HSB Umeå och HSB Norr är positiva till vad som skulle kunna bli en gemensam framtid och de menar att det är rätt tid att agera nu.

– Båda föreningarna är välskötta och har ordnad ekonomi, vilket ger oss utrymme att tillsammans välja goda lösningar. Tillsammans blir vi starkare, säger Karl-Gunnar Holmqvist.

Ambitionen med en fusion är att skapa långsiktiga möjligheter till expansion. Den lokala närvaron ska bibehållas med lokalkontor från Kiruna i norr till Umeå i söder. Föreningen föreslås att efter fusion behålla namnet HSB Norr.

Information och beslut i frågan kommer att ske på respektive regionförenings stämma i maj/juni 2016. Planen är att genomföra fusionen vid årsskiftet 2016/2017.

För mer information, kontakta:
Olle Karlsson, ordförande HSB Umeå, 070-322 04 63
Karl-Gunnar Holmqvist, ordförande HSB Norr, 070-632 70 71

Om HSB Norr
HSB Norr är en av Norrlands största fastighetsförvaltare och verksamheten omfattar teknisk- och administrativ förvaltning, nyproduktion av bostäder, teknisk konsultverksamhet samt ägande av hyresfastigheter. HSB Norr ägs av ca 23 500 medlemmar och har kontor på åtta orter, från Skellefteå i söder till Kiruna i norr med huvudkontor i Luleå. Företaget omsätter 142 mkr mkr har ca 120 anställda.

Om HSB Umeå
HSB Umeå bildades 1933 och verkar inom södra Västerbotten.Verksamheten omfattar teknisk- och administrativ förvaltning, nyproduktion av bostäder, teknisk konsultverksamhet samt ägande av hyresfastigheter. HSB Umeå ägs av ca 9 300 medlemmar och har huvudkontoret i Umeå. Företaget omsätter 88 Mkr och har drygt 40-talet anställda

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy