Skip to main content

Ny detaljplan för fler bostäder i Laggkärlet 7 i Berga

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2019 07:30 CEST

Husen och miljön på Prästbolsgatan har en tidstypisk, småskalig, karaktär från tiden före miljonprogrammet.

Bakgrund

Berga uppfördes på 1960-talet som en helt ny stadsdel. Detta var innan miljonprogrammets byggnadsmiljöer, vilket syns på stadsdelens småskaliga och sammanhållna byggnadsstil. Fastigheten, Laggkärlet 7 består av 238 hyreslägenheter och byggdes 1961 av Stångåstaden då Linköping expanderade kraftigt och behovet av bostäder var stort.

I december 2010 köptes fastigheten, Laggkärlet 7 av HSB.

Fastigheten omfattar utöver bostäder även bostadsgårdar, parkeringsplatser, miljöhus mm.

Husen som ligger på Prästbolsgatan är i tre våningar, saknar hiss och har ett större behov av underhåll såsom stamrenovering.

Lägenheterna består av 1-5 rum och kök med flest, 57 %, tvåor. Viss renovering har gjort under åren. Exempelvis renoverades badrummen 1995.

Detaljplan

Fastigheten har tidigare omfattats av två detaljplaner från 1950- och 1960-talen. Planerna anger markanvändning till bostäder och parkering. HSB och Linköpings kommun har sedan 2014 arbetat med en ny detaljplan för större del av fastigheten och i veckan blev den nya detaljplanen klar.

Framtidsplaner

Totalt planerar HSB för att lägenhetsbeståndet inom fastigheten ökas från 238 till cirka 380 lägenheter med blandade upplåtelseformer.

Planerade åtgärder är bland annat en upprustning av befintliga flerbostadshus och installation av hissar som ökar byggnadernas tillgänglighet. I samband med renovering och underhåll av de 238 hyreslägenheterna på Prästbolsgatan planerar HSB för en påbyggnad på de befintliga husen som tillskapar cirka 70 nya hyresrätter inom fastigheten.

Detaljplanen ger även möjlighet till en nybyggnation i form av bostadsrätter. Detta hus placeras utmed Söderleden och får som max bestå av 12 våningar.

Vad händer nu?

HSB kommer att påbörja arbetet med projektet under hösten 2019 och planerar byggstart tidigast under senare delen av 2020.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.