Kontakt

Erik Juhlin

Erik Juhlin

Presskontakt Pressansvarig, HSB Stockholm 070-325 21 24
Anna Söderlind

Anna Söderlind

Chef Marknad- och kommunikationsavdelningen, HSB Södertörn 070-261 25 40
Ida Alm Pellbäck

Ida Alm Pellbäck

Kommunikations- och marknadschef, HSB Stockholm 010-442 15 34
Linda Younes

Linda Younes

Stabs- och marknadschef, HSB Bostad 0734-034254
Maria Andersson

Maria Andersson

Marknadschef, HSB Bostad 0768-022020