Skip to main content

HSB Malmö prisbelönad som arbetsgivare

Nyhet   •   Maj 04, 2016 07:43 CEST

HSB Malmös HR-chef Malin Sandvig med prisutdelaren Henrik Fexeus.

HSB Malmö har vunnit pris i Nyckeltalsinstitutet kartläggning Attraktiv Arbetsgivarindex. HSB Malmö var den verksamhet i landet som under 2015 gjorde störst förbättringar från föregående år.

Kartläggningen baserades på en databas med cirka 700 000 löntagare inom både privat och offentlig sektor. HSB Malmös fina resultat var ett mått på ett antal faktorer, som alla ger ledtrådar om hur attraktiv en arbetsplats är – bland annat lågt antal kort- och långtidssjukfrånvaro, få avgångar, få korttidsanställningar och hög jämlikhet mellan män och kvinnor.

Hallå där Malin Sandvig, HR-chef på HSB Malmö! Störst förbättring i ”Attraktiv Arbetsgivarindex” och stora förbättringar i Jämix – hur känns det?
- Det känns jätteroligt. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker och är en attraktiv arbetsgivare.

Vad ser du är den stora anledningen till dessa förbättringar?
- Under 2014-2015 har vi tillsammans med en branschkollega arbetat med en större ledarutvecklingsprocess för alla våra chefer. Jag ser våra förbättrade nyckeltal som ett direkt resultat av detta. Bra chefer skapar trygga organisationer och en god arbetsmiljö vilket gör att färre slutar, sjuktalen sjunker och korttidsanställningarna blir färre. Som en bonus ser vi också en verksamhet med större lönsamhet

Vad är ert nästa steg i arbetet att med att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare?
- Ett kontinuerligt utvecklingsarbete med våra chefer är grundläggande för att bibehålla vår attraktivitet. Fokus nu ligger på fortsatt kompetensutveckling av våra medarbetare och ett strategiskt arbete att öka mångfalden inom vår verksamhet. HSB har som mål att ha en organisation som speglar vårt samhälle, och där är vi inte riktigt ännu.