Skip to main content

Bostadsrättsföreningen Misteln stämmer HSB Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 08:55 CEST

HSB Malmö har idag från Malmö tingsrätt erhållit de handlingar som bostadsrättsföreningen Misteln i Malmö ingett i sin stämningsansökan vid Malmö tingsrätt med begäran om att årsstämman av den 26 april skall göras om.

Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än fullmäktigeledamöterna.

HSB Malmös styrelse kommer nu att gå igenom handlingarna och inge sina kommentarer till Malmö Tingsrätt.

– Det är för tidigt att uttala sig om när en eventuell förhandling i Malmö Tingsrätt kommer att äga rum säger ordförande i HSB Malmö Alf Gustavsson.

Det är vår förhoppning att ärendet får en snar lösning och jag vidhåller min åsikt att det är tråkigt att bostadsrättsföreningen har valt att frågorna skall avgöras vid Malmö tingsrätt, avslutar Alf Gustavsson.


För mer information, kontakta:

Alf Gustavsson, styrelsens ordförande, HSB Malmö, 0705-454353

Bengt Skånhamre, informationschef, HSB Malmö, 0708-705535


HSB Malmö är en av 34 självständiga HSB-föreningar i landet. Bildades 1925 och är en medlemsägd
kooperativ ekonomisk förening med verksamhet i Malmöregionen och har drygt 41 000 medlemmar.
I tjänsteutbudet ingår såväl administrativa som tekniska förvaltnings- och konsulttjänster.
Förvaltningen omfattar drygt 30 000 bostadsrätter och 1 614 hyresrätter, däribland Malmös nya
landmärke HSB Turning Torso.