Skip to main content

HSB förbereder för nytt område genom att ta bort miljögifter

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 16:48 CET

HSBs två första bostadsprojekt är färdigställda, ett tredje är i planeringsfasen. Det nya tillskottet till området är en förskola och en allmän lekpark som ska byggas i Malmö stads regi. Ett led i att förbereda byggnationen är att sanera marken från föroreningar.

– Vi kan konstatera att det förekommer otillåtna värden av föroreningar i marken. Det är främst längst den gamla järnvägsrälsen föroreningar identifierats, säger Pernilla Nevsten ansvarig på HSB för saneringen.

Förberedelserna inför saneringen har påbörjats. Bland annat har en del träd fällts. Ambitionen är att behålla allén mot Kalkbrottsgatan i den mån det är möjligt. Med hjälp av kommunens landskapsarkitekter tas förhållningsregler fram för att skydda träden på bästa möjliga sätt. När förberedelserna genomförts kommerområdet att spärras av för obehöriga.

– De entreprenörerna vi valt för saneringen har erfarenhet från liknande uppdrag. Dessutom använder de sig av en metod som inte sprider föroreningar via luften. På så sätt påverkas inte miljön utanför, fortsätter Pernilla Nevsten.

Saneringen beräknas vara klar innan sommaren 2013.

Kalkbrottet Limhamn
På sikt planerar HSB att bygga över 500 bostäder vid Kalkbrottet Limhamn. Hitintills har ett åttiotal nya bostäder färdigställts. Förutom bostäder kommer en förskolan med byggstart 2013 och möjlig inflyttning året efter. Förskolan byggs i Malmö stads regi.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Nevsten, projektledare, 010-442 01 57.