Skip to main content

HSB möjliggör 100 nya bostäder genom markförvärv

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 13:59 CET

HSB har förvärvat mark i Limhamns Sjöstad i Malmö. Säljare är Skanska AB och köpet utökar HSBs markportfölj med en möjlighet att bygga cirka 100 bostadsrättslägenheter.

– Vi ser ett stort värde i att Limhamns Sjöstad är ett etablerat bostadsområde där vårt kvarter Duvbåten 2 ligger med fina utblickar mot havet och i anslutning områdets park, säger Stefan Sandahl, ansvarig för HSB Malmös nyproduktion.

HSB äger sedan tidigare mark motsvarande cirka 400 bostäder vid Kalkbrottet Limhamn och ett hundratal lägenheter i kvarteret Gråsejen på Gamla Limhamn.
– Limhamns Sjöstad är ett bra komplement till vår befintliga markportfölj på Limhamn. Kalkbrottet sticker ut med sina naturupplevelser, kvarteret Gråsejen med sin anknytning till Gamla Limhamn och Limhamns Sjöstad med sin kontakt med havet, fortsätter Stefan Sandahl.

Limhamns Sjöstad är ett av Malmös mest attraktiva bostadsområden och ett av Skanskas prioriterade utbyggnadsområden för bostäder i Malmö. Skanska har cirka 1200 byggrätter i området.
-  Vi arbetar för fullt med utvecklingen av bostäder i Limhamns Sjöstad och med denna fastighetsaffär skapas möjligheter för än snabbare utbyggnadstakt i området. Det är naturligtvis glädjande såväl för dem som planerar att flytta dit som för dem som redan har bosatt sig i Limhamns Sjöstad, säger Thomas Heinegård, regionchef Nya Hem, Skanska Sverige AB.

Kvarteret Duvbåten 2 i Malmö
Kvarteret Duvbåten 2 omfattar byggrätt på ett hundratal lägenheter i flerfamiljshus. Lägenheterna kommer att byggas etappvis och säljas som bostadsrätter. Byggstart för den första etappen är planerad under 2016.