Skip to main content

Ministermedverkan på seminarium om valfrihet i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:37 CET

HSB Malmö vill ha debatt om valfrihet i äldreomsorgen och kundval i hemtjänsten. På ett seminarium kring dess frågor som HSB Malmö arrangerar medverkar bland annat äldrevårdsminister Maria Larsson.

– Seminariet är i linje med HSB Malmös satsningar på att bygga seniorboenden liksom planerna på att starta företag i omsorgsfrågor. Vi vill kunna erbjuda service, trygghet och tillgänglighet för våra äldre medlemmar och deras närstående, förklarar Lars Danielsson, verkställande direktör på HSB Malmö.Bakgrunden till HSB Malmös satsningar är önskemål från HSB Malmös medlemmar samt insikten om att den kommunalt producerade hemtjänsten och äldreomsorgen inte klarar av att möta de behov som uppstår när en allt större del av befolkningen blir allt äldre. Något som Socialstyrelsens nyligen publicerade äldrerapport för 2006 tydligt visar.En tredjedel av HSB Malmös medlemmar är 65+. Dagligen får HSB Malmö påstötningar från medlemmar som efterfrågar seniorboende och HSB-producerad hemtjänst.Seminariet genomförs måndagen 26 februari i HSB Turning Torso. Vid sidan av äldrevårds-minister Maria Larsson medverkar bl.a. Torill Findeisen, chef för HSB Omsorg i Stockholm som bedrivit denna verksamhet med stor framgång sedan mitten av 1990-talet. En efterföljande paneldiskussion kommer att ledas av HSB Riksförbunds ordförande Gun-Britt Mårtensson.


– Från HSB är vi beredda att axla en del av ansvaret med hemtjänst och omsorg för de äldre. Det krävs dock att kommunerna i större utsträckning inför valfrihet genom kundval i hem-tjänsten. Det är en förutsättning för att vi långsiktigt skall kunna driva företag i omsorgsfrågor, fortsätter Lars Danielsson.

– I kundvalsmodellen för hemtjänst är det kvalitet som är konkurrensmedlet. Det gynnar de äldre och det stimulerar utvecklingen, avslutar Lars Danielsson.


För ytterligare information

Alf Gustavsson, ordförande, HSB Malmö, 070-545 43 53

Lars Danielsson, verkställande direktör, HSB Malmö, 073-086 00 87

Barbro Molin, omsorgsfrågor, HSB Malmö, 073-088 00 17


HSB Malmö är en av 34 självständiga HSB-föreningar i landet. Bildades 1925 och är en medlemsägd kooperativ
ekonomisk förening med verksamhet i Malmöregionen. HSB Malmö har drygt 40 000 medlemmar. I tjänsteutbudet ingår såväl administrativa som tekniska förvaltnings- och konsulttjänster.

Förvaltningen omfattar drygt 30 000 bostadsrätter och 1 618 hyresrätter, däribland Malmös nya landmärke
HSB Turning Torso.