Skip to main content

Beslut om Aspedalen/Aspevallen i Lerum taget av kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 16:00 CET

Idag, den 18 december, fattade kommunstyrelsen i Lerum beslut om att godkänna upprättat samarbetsavtal om utvecklingen av Aspedalen/Aspevallen vid sjön Aspen. Avtalet innebär att HSB, Skanska och Wallenstam tillsammans med Lerums kommun under 2014 ska utreda möjligheterna att utveckla området med nya bostäder, förskola, butiker och ett nytt samlat idrottsområde.

Om de inledande utredningarna visar att projektet är genomförbart kommer en detaljplan för området att tas fram under 2014-2015 och preliminär byggstart 2016.

– Vi ser att intresset för att bo och verka i Lerum är stort och ökar. Därför behövs fler bostäder. Tack vare områdets fantastiska läge, vid vattnet, med närhet till både centrum och kollektivtrafik har Aspedalen/Aspevallen stor potential att utvecklas till en mycket attraktiv del av Lerum, säger Maria Sigroth, chef för Sektor samhällsbyggnad på Lerums kommun. 

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025. HSB, Skanska och Wallenstam arbetar sedan lång tid med hållbarhet och miljö som strategiska frågor. Exempelvis var HSB först ut i Sverige att verifiera sitt sociala hållbarhetsarbete enligt ISO 26000. Skanska ska vara ledande inom grönt byggande och har som långsiktigt mål att nå noll miljöpåverkan. Wallenstams hållbarhetsarbete kännetecknas av att vara Sveriges enda fastighetsbolag som är självförsörjande på förnybar el. Det är också det bolag som för närvarande bygger flest hyresrätter i hela Sverige.

HSB, Skanska och Wallenstam äger, tillsammans med Lerums kommun all mark inom området. Genom att gå ihop och samarbeta vill vi markägare utreda områdets möjligheter, begränsningar och genomförbarhet med utgångspunkt i Lerums Vision 2025.

– Tillsammans har dessa tre fastighetsföretag erfarenhet, kompetens och resurser att gå från ord till handling och förverkliga Vision 2025, säger Maria Sigroth. Vi vill att projekt Aspedalen/Aspevallen ska präglas av öppenhet och kommunikation. Alla som vill ska få möjlighet att komma till tals och målet är att dialogarbete ska gå som en röd tråd genom hela projektet.

Syftet med dialogarbete i planprocessen är att detaljplanen ska kunna tas fram snabbare, ha högre kvalitet och vara bättre förankrad. Dialogen kommer att ske genom många olika kanaler - öppet hus med möjlighet att ställa frågor, utskick av enkäter, olika slags möten och en ständig öppen dialog i press och sociala medier.

Eventuella frågor hänvisas till Lerums kommun: Monica Forsell, informationschef, 0302-52 11 15, monica.forsell@lerum.se
HSB: Helene Eriksson, markutvecklare, 010-442 20 05 helene.eriksson@hsb.se
Skanska: Mats Björk, affärsutvecklare, 010-448 25 88, mats.bjork@skanska.se
Wallenstam: Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör, 0705-17 11 38, elisabeth.vansvik@wallenstam.se

Först i Sverige! HSB Göteborg är verifierat i hållbart samhällsansvar.
HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap. Eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från våra konkurrenter, och ger våra medlemmar chansen att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera