Skip to main content

Nils Holgersson-rapporten 2016: Kungsbackas taxor och avgifter ökar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 09:00 CEST

Nils Holgersson-rapporten 2016: Kungsbackas taxor och avgifter fortsätter att öka.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har i snitt höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Priserna är högst i mindre kommuner. Billigaste kommunen i Halland är Halmstad, Kungsbacka kommun ökar avgifterna även i år och ligger på 99 plats i rankingen.

Prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varierar rejält mellan kommunerna.

– Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället.Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden varierar upp till 5 304 kronor per år beroende på vilken kommun i Halland lägenheten ligger i. Det är en skillnad som också blir allt större, säger Roland Jonsson.

I tabellen rangordnas kommunerna i Hallands län utifrån taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten på årsbasis för 2016 för en vanlig trerumslägenhet. Alla uppgifter är inkl. moms.

Månadskostnad i kronor
Rang länRang riketKommun20152016Procentuell förändring (KPI 0,3 %)
117Halmstad1 5581613            4%
251Varberg1 6631 7173%
395Laholm1 7361 7994%
499Kungsbacka1 7521 8073%
5119Falkenberg1 8201 8421%
6250Hylte1 9992 0553%


Sedan 1996 har Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Kontakt:Roland Jonsson, ordförande för Nils Holgersson-gruppen: 072-740 89 60 Thomas Folkesson, EKAN-gruppen: 070-556 02 58Presskontakter:Per Arbin, Fastighetsägarna GFR, 035-176 863 André Johansson, presschef HSB Riksförbund: 070-549 64 04
Petra Lundh, Hyresgästföreningen Norra Skåne: 070-630 74 60 (södra Halland)
Anna Hamrin, Hyresgästföreningen Region Västra Sverige: 010-459 24 32 (norra Halland)
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen: 072-239 00 66Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Först i Sverige! HSB Göteborg är verifierat i hållbart samhällsansvar.
HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 67 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy