Skip to main content

Världens största standard ska spridas

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 13:16 CET

Världens största standard ska spridas
HSB Göteborg delar den 1 december med sig av kunskap om världens största standard för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Över 200 politiker, leverantörer och intressenter har bjudits in till seminariet ”Schyssta affärer- socialt ansvarstagande för både hjärtat och plånboken” som hålls på Göteborgs stadsmuseum.

-          Här visar vi de verktyg som länge saknats för att organisationen ska lyckas ta ett helhetsgrepp inom ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt hållbar utveckling. Det handlar bland annat om etiskt uppträdande, ansvarsfulla arbetsmetoder, efterlevnad av internationella uppförandenormer och respekt för mänskliga rättigheter, säger Hans Kruus, ansvarig för ISO 26000 arbetet på HSB Göteborg.

En viktig del i arbetet med ISO 26000 är att sprida kunskap om arbetsmetoden och erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor i organisationen. På HSB Göteborg har arbetet med att genomlysa hela organisationen pågått i snart ett år. Ett socialt och etiskt ansvarstagande som kräver full genomlysning i alla led. Att våga vända på alla stenar, i allt ifrån hur kaffet som dricks vid fikaborden har odlats till hur affärerna sköts.

-          Vi är först i Sverige, men nu vill vi ha sällskap, det är därför vi håller i detta seminarium. Vi kan inte ensamma göra arbetet utan det krävs att beslutsfattare, opinionsbildare och leverantörer är med för att vi tillsammans ska kunna bygga ett hållbart samhälle som fungerar för alla människor.

Att få med medarbetarna i arbetet är en förutsättning för att lyckas implementera ISO 26000 i organisationen. Och här har ledarna en speciellt framträdande roll. De måste brinna för uppgiften och skapa engagemang ut i alla led. I september samlades därför alla 300 medarbetare på HSB Göteborg för att tillsammans arbeta med frågor som rör de mänskliga rättigheterna.

-          Här lyftes bland annat frågor om hur vi bemöter rasism i vardagen och hur vi kan bli bättre på att skapa en organisation där mångfald och lika värde är en självklarhet. Dessa två dagar resulterade dels i ett trettiotal åtgärdspunkter och i trettio konstverk av medarbetarna där varje tavla representerar en av de mänskliga rättigheterna.

Att våga sticka ut hakan innebär också att organisationen kan utsättas för granskning.

-          Vi har genomfört utbildning för samtliga våra anställda i hur vi motverkar mutor och bestickning. Vi har också gjort flera stickprovskontroller inom HSB Göteborgs verksamhet. Transparens och lyhördhet är en förutsättning för att vi ska ta oss hela vägen och förhoppningsvis bli det första företaget som certifieras inom ISO 26000.

Torsdagens seminarium kommer att avslutas med föreställningen ”En negers uppväxt” av komikern Marika Carlsson som spelats för publik runt om i Sverige. En föreställning som sitter som en spark i magen. Tankeväckande, omtumlande, viktig och rolig!

……………………………………………

Program för ”Schyssta affärer- socialt ansvarstagande för både hjärtat och plånboken”

Torsdag 1 december 2011 kl 09.00 i SA Hedlunds sal, Göteborgs stadsmuseum. Kaffe och fralla finns i foajén från klockan 08.30.

09.00 Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg hälsar välkommen.

Daniel Steinholtz författare till boken ”Hållbart ansvarstagande - En guide till ISO 26000” (SIS förlag) och partner i rådgivarföretaget Allies berättar om vad denna nya standard innebär för organisationer, hur du kommer igång och hur det kopplar till din affärsverksamhet.

10.00 Paneldebatt. Vad kan ISO 26000 betyda för oss i bostadsbranschen? Ställ
                     frågor, diskutera och lyssna till:  

  • Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
  • Anders Lago, Förbundsordförande i HSB och social innovatör med
    erfarenhet från Vita Huset.
  • Mats Berg, vd för Johanneberg Science Park där samhällsbyggnad kommer att få en viktig roll i mötet med näringsliv och forskning.
  • Dag Sjöholm, ordförande i verifieringsgruppen ISO 26000 och verksamhetsansvarig systemrevision för Sveriges största certifieringsorgan, SP.

Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg avrundar diskussionen. HSB Göteborg har startat arbetet med ISO 26000 och hoppas att involvera flera i och med detta seminarium. Vem tar stafettpinnen?

10.30 ”En negers uppväxt” - en viktig föreställning med komikern Marika Carlsson.

Som journalist är du välkommen att vara med på seminariet. Ring eller mejla mig;

Cecilia Lööf, informationschef på HSB Göteborg
Telefon: 031-85 93 44 eller 0707-21 51 77
E-post: cecilia.loof@gbg.hsb.se

Bakgrund ISO 26 000:
ISO 26000 är världens största standard för socialt ansvarstagande lanserades i Sverige i december. Hit har 99 länder, 450 experter och 42 internationella organisationer valt att medverka för att skapa ett fungerande normverk.

Syftet med ISO 26 000 ”Guidance on Social Responsibility” är att förtydliga innebörden av socialt ansvarstagande. Den ska fungera som ett konkret verktyg för alla organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Innehåller en globalt accepterad syn på definitioner, principer och kärnområden samt metoder för intressentdialog och kommunikation inom området socialt ansvarstagande. Standarden är helt frivillig och gäller alla typer av organisationer. Det som skiljer ISO 26 000 från andra standarder inom hållbarhetsområdet är att den inte är certifierbar.  Läs gärna mer på www.iso26000bloggen.se
Kärnområden: Verksamhetsstyrning-Mänskliga rättigheter-Arbetsförhållanden-Miljö-Goda verksamhetsmetoder-Konsumentfrågor-Samhällsengagemang och utveckling.
Principerna: Ansvarighet-Transparens-Etiskt uppträdande-Respekt för intressenterna-Respekt för lagen-Efterlevnad av internationella uppförandenormer-Respekt för mänskliga rättigheter.

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap. Eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från våra konkurrenter, och ger våra medlemmar chansen att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy