Skip to main content

Huawei förvärvar Symantecs andel i samägt bolag

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 13:11 CET

Huawei blir ensam ägare till Huawei Symantec efter fyra år som joint venture.

Stockholm, 15 november 2011 – Huawei Technologies Co., Ltd., en globalt ledande IT & telekomleverantör och Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) har träffat en överenskom­melse om att Huawei förvärvar Symantecs 49-procentiga ägarandel i Huawei Symantec Technologies Co., Ltd. (Huawei Symantec) för 530 miljoner USD. Affären innebär att Huawei blir ensam ägare till Huawei Symantec.

Huawei Symantec är ett Hong Kong-baserat joint venture-bolag som bildades 2008 av Huawei och Symantec. Företaget erbjuder innovativa lösningar inom säkerhet, lagring och systemadministration. Under de senaste månaderna har Huawei och Symantec hållit samtal och förhandlingar i flera omgångar om framtiden för Huawei Symantec och nu enats om att bolaget under nästa tillväxtfas kommer att utvecklas bäst om det leds av en ensam ägare.

– Det är spännande att Huawei Symantec nu blir en hörnsten i Huaweis ICT-lösningar. Genom att integrera Huawei Symantecs innovativa teknologi för säkerhet och lagring med Huaweis produkter för företagsmarknaden förstärker vi Huaweis ledande ställning inom molnbaserad IT. Huawei Symantec har nått stora framgångar under de senaste fyra åren och byggt upp en portfölj med produkter och lösningar som mött ett starkt gensvar hos kunder och partners. Huawei kommer att fortsätta öka sina investeringar i Huawei Symantec, helt i linje med våra långsiktiga åtaganden gentemot kunderna, säger Guo Ping, vice styrelseordförande för Huawei.

– Symantec har uppnått de mål vi satte för fyra år sedan. Vi lämnar detta joint venture med god lönsamhet för vår investering, en ökad närvaro i Kina och en växande verksam­het inom paketerade lösningar. Kina är i dag en av de snabbast växande marknaderna för Symantec, med en tillväxt på 46 procent över de tre senaste bokslutsåren. Vi kommer att fortsätta investera löpande i Kina och bygga vidare på våra relationer i regionen, säger Enrique Salem, vd för Symantec.

Överenskommelsen förutsätter godkännande från berörda myndigheter liksom att andra sedvanliga villkor är uppfyllda. Affären förväntas slutföras under första kvartalet 2012. Fram tills dess fortsätter Huawei och Symantec att fullfölja sina åtaganden enligt de tidigare överenskommelserna om det samägda bolaget.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

Daniel Edlund, Brand & Communications Manager Huawei Nordics & Baltics
0702 985 404, daniel.edlund@huawei.com

Bertil Myhr, Springtime
070 790 61 00, bertil.myhr@springtime.nu

Om Huawei

Huawei är en ledande global leverantör inom IT och kommunikationsteknologi. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation och starka samarbeten erbjuder Huawei helhetslösningar för nätverk, mobila enheter och tjänster i molnet. Genom att utveckla attraktiva lösningar och tjänster arbetar vi för att skapa maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Våra lösningar och produkter används i över 140 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning.

Om Symantec

Symantec är världsledande i att tillhandahålla lösningar för säkerhet, lagring och systemhantering. Symantec hjälper privatpersoner och företag att säkra och hantera sin information. Vår mjukvara och våra tjänster skyddar mer heltäckande och effektivt mot fler risker på fler områden, vilket inger trygghet överallt där information används eller lagras. Mer information finns på http://www.symantec.se.

Bifogade filer

PDF-dokument