Skip to main content

Huawei välkomnar EU-kommissionens strategi för cyber-säkerhet och uppmanar till internationellt samarbete

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 14:40 CET

Huawei välkomnar EU:s förslag om att öka cybersäkerheten i Europa som presenterades idag. Huawei delar EU-kommissionens syn på cybersäkerhet och vikten av internationellt samarbete.

Stockholm, 7 februari 2013 : Cybersäkerhet är en utmaning för alla samhällen och måste bekämpas med gemensamma krafter. Öppna nätverk och global dataöverföring skapar både möjligheter och tillväxtpotential, samtidigt innebär det stora säkerhetsutmaningar. Telekomindustrin delar en och samma globala leverantörskedja, vilket gör att mångfalden av olika aktörer från hela världen försvårar källspårningen av cybersäkerhetshot. EU vill nu stärka sin samordnande roll för att kunna vidta nödvändiga åtgärder över nationella gränser. Ett närmare samarbete över nationsgränserna kommer att spela en nyckelroll i detta sammanhang.  

“Vi välkomnar detta EU-initiativ. Cyberhot stannar inte vid nationella gränser och det måste även gälla våra ambitioner att skydda våra nätverk och system. Huawei har ett internationellt perspektiv där alla intressenter måste ta sin del av ansvaret för att hantera denna globala utmaning, säger Leo Sun, chef för Huaweis europeiska Public Affairs- och kommunikationsavdelning.

“Strategin kommer i ett avgörande skede och ger både den offentliga och privata sektorn de verktyg som krävs för komma bortom tomt prat och närmare konkreta åtgärder. Vi måste sluta prata om hoten och istället diskutera vilka åtgärder vi gjort och vilka vi ska ta i framtiden, säger John Suffolk, global säkerhetschef, Huawei.  

Huawei uppmanar regeringar, branschen och användare över hela världen att med gemensam kraft skapa en säker, öppen och transparent cybermiljö. I september 2012 släppte Huawei sin avhandling som presenterar en vision för en säkrare cyberrymd. Utöver internationellt samarbete lyfter avhandlingen fram vikten av samarbete mellan offentliga och privata aktörer och transparens för en säkrare framtid. Säkerhetschefen John Suffolk påpekar i avhandlingen även cyberhotens globala karaktär och uppmanar till riskbaserade tillvägagångssätt, att man delar med sig av framgångsrika strategier och internationellt samarbete för att komma till rätta med hoten.

EU-kommissionens förslag som släpptes i dag passar väl in i denna vision. Huawei stödjer EU:s vädjan till offentliga myndigheter, den privata sektorn och medborgare att ta sin del av ansvaret för att upptäcka och hantera sårbarhet i telekominfrastrukturen.

Förtroende mellan intressenter och en förståelse för den globala leverantörskedjan spelar en central roll i att hantera cyberhot. Internationellt samarbete kan på egen hand inte uppnå de uppsatta målen, men Huawei anser att de utgör en viktig förutsättning i sammanhanget. I och med att cyberrymden inte begränsas av nationella gränser kan åtgärder från en enskild regering endast ge begränsade resultat. Huawei välkomnar därför en multilateral tillämpning av EU:s strategi för cybersäkerhet som ett effektivt sätt att öka Europas kapacitet.

Huawei är angelägna om att arbeta med offentliga myndigheter, privat sektor och användare i hela Europa för att dela den branscherfarenhet och expertis som uppnåtts efter att ha levererat säkra och pålitliga kommunikationslösningar i över 140 länder världen över. Som en del i Huaweis engagemang är företaget en aktiv bidragsgivare till globala säkerhetsstandarder. Huawei är medlem i branschstandardorganisationerna; 3GPP, ETSI, IETF och IEEE.

Huawei har tagit många konkreta steg för att säkerställa att företagets verksamhet är säkert och hjälper till att bygga pålitliga nätverk i Europa. Företaget har tagit fram ett transparent och heltäckande globalt system för cybersäkerhet och på så sätt integrerat säkerhetskrav i alla sina affärsprocesser. På europeisk nivå har Huawei tagit alla nödvändiga steg för att möta EU:s lagar och regelverk. I Storbritannien etablerade Huawei ett ”Cyber Security Evaluation Centre” 2010, där både hård- och mjukvaror kan testas.

Dessa åtgärder kommer att ge ett viktigt bidrag till att förbättra Europas industriella och tekniska resurser för cybersäkerhet.  Detta är ett av de mål som EU pekade på i sin strategi. Huaweis åtgärder bidrar också till en bättre motståndskraft inom EU mot cyberhot, vilket är ett annat huvudmål för EU-strategin.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Daniel Edlund, kommunikationsdirektör, Huawei Norden
0702-985 404, daniel.edlund@huawei.com

Om Huawei

Huawei är en ledande global leverantör av informations- och kommunikationsteknik. Genom att utveckla attraktiva lösningar, tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation och starka samarbeten erbjuder Huawei helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar också konsumentelektronik som mobiltelefoner, surfplattor och modem för mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över 140 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i Norden år 2000 och har idag nära 800 medarbetare inom forskning, utveckling och försäljning.

Bifogade filer

PDF-dokument