Skip to main content

Huaweis uppmärksamhet i Sverige ökar i rasande takt enligt mätningen YouGov BrandIndex

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 09:00 CEST

Huawei hamnar på topp 10-listan över varumärken med snabbast växande positiv uppmärksamhet, även kallat buzz, enligt den BrandIndex-delårsmätning som YouGov lanserade nyligen.

Mätningen YouGov BrandIndex kartlägger bland annat svenskarnas varumärkeskännedom och attityd gentemot olika välkända varumärken. I mätningen hamnar Huawei i topp-10, närmare bestämt på sjunde plats, över ”Top Buzz Improvers”. Listan avser varumärken med snabbast växande positivt rykte enligt YouGov BrandIndex.

Totalt sett landar Huawei på plats 165 av alla varumärken som mäts i Sverige. Placeringen är ett enormt lyft gällande varumärkets buzz jämfört med samma period 2015, då Huawei låg på plats 251 på listan.

”Det är så klart fantastiskt roligt att se hur vårt rykte och varumärkeskännedom kontinuerligt ökar i Sverige. Delvis beror det på de kampanjer vi gjort, men att vårt rykte är så positivt ser jag som ett kvitto på att svenskarna faktiskt uppskattar de satsningar vi gör i Sverige. Målet är att vi ska klättra ännu högre i listan”, säger Peter Lundkvist, marknadschef på Huawei.

YouGov BrandIndex mäter svenskarnas attityd och uppfattning om 280 varumärken inom 10 sektorer. Dagligen intervjuar YouGov 160 svenskar om hur de uppfattar varumärken utifrån 16 olika parametrar, varav parametern ”Buzz” anger hur positiv kontra negativ uppmärksamheten kring varumärket har varit. Mätningen jämför svaren från 2015 med svaren från 2016 under perioden januari-juni. I best brands delårsrankning 2016 är det totalt 2928 respondenter som har deltagit inom Huaweis sektor Telecom/bredband/IT.


Metod:

I Best Brands delårsrankning 2016 är det totalt 2928 respondenter som har deltagit inom Huaweis sektor Telecom/bredband/IT.

YouGov räknar ut en netscore baserat på respondenternas svar på frågan ”Vilka varumärken har du hört någonting positivt respektive negativt om på senaste tiden?”. Denna score kan vara både positiv och negativ.

Buzz-poängen hamnar i en skala mellan 100 och -100 och sammanställs genom att subtrahera den negativa feedbacken från den positiva. En nolla i protokollet innebär lika mycket negativt som positiv feedback.

Delårs-Buzz-rankingen visar de varumärken med högst snittpoäng mellan januari och juni 2016. Förbättringsdiagrammet rankar de varumärken med högst ökning gällande buzz under perioden januari-juni och jämför med samma period 2015. Båda resultaten är representativa för den allmänna befolkningen.

Alla registrerade resultat avrundas till en decimal, dock har ytterligare precision används vid bestämning av exakt placering i listan.

Om Huawei

Huawei är en ledande global leverantör av informations- och kommunikationsteknik. Genom att utveckla attraktiva lösningar, tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation och starka samarbeten erbjuder Huawei helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar också konsumentelektronik som mobiltelefoner, surfplattor och modem för mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över 140 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i Norden år 2000 och har idag nära 800 medarbetare inom forskning, utveckling och försäljning.