Skip to main content

Kameran viktig för kvinnor, batteriet viktigt för män - så väljer svenskarna mobiltelefon

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2017 09:47 CEST

När svenskarna köper mobiltelefon får varumärket styra valet. Mer än var tredje svensk menar nämligen att loggan på telefonen är det som spelar störst roll när det är dags att tänka på en ny mobil medan designen är det som påverkar minst. Så långt är män och kvinnor helt överens, men när det kommer till andra faktorer, som kamera och batteri, då skiljer sig uppfattningarna åt. Det visar en ny nordisk undersökning från mobiltelefontillverkaren Huawei.

I undersökningen som Kantar Sifo (f.d. TNS Sifo) har genomfört på uppdrag av Huawei framgår det att 34 procent av svenskarna anser att just varumärket är det viktigaste när de väljer mobiltelefon. Telefonens logga är allra viktigast för de mellan 30 och 49 år, bland dem uppger mer än fyra av tio att varumärket styr köpet. De som bryr sig allra minst är kvinnor över 65 år, där har endast 16 procent angivit varumärke som den viktigaste faktorn.

Näst varumärke och pris är batterikapacitet och kamera det som får styra. Vad som betyder mest skiljer sig dock åt mellan män och kvinnor. Mer än dubbelt så många kvinnor som män uppger att kameran är det som spelar störst roll. På liknande sätt menar mer än dubbelt så många män som kvinnor att telefonens batteri är det som är viktigast. Åldersmässigt skiljer det sig också åt en del. Var tionde i åldrarna 18-29 år uppger till exempel att batteriet får styra valet av telefon medan mindre än 2 procent av de över 65 svarar detsamma.

Batterikapaciteten betydande för svenskarna
Att batterikapaciteten är viktig för svenskarna är tydligt och undersökningen visar också att det finns ett utbrett missnöje kring just batteriets prestanda. Mer än en fjärdedel uppger nämligen att de inte alls eller bara delvis är nöjda med batteriet hos sin nuvarande telefon.

– När vi tog fram nya P10 och P10 Plus prioriterade vi faktorer som batterikapacitet och riktigt bra kamerateknik då vi vet att det är viktigt för konsumenten. P10-serien stödjer vår speciella superchargeteknologi som innebär att telefonen håller för en hel dags användning efter endast 30 minuters laddning. Vi har också ett etablerat samarbete med kameratillverkaren Leica vilket har resulterat i att våra nya telefoner är utrustade med inte mindre än tre kameralinser utvecklade av Leica, två på baksidan och ytterligare en på framsidan, säger Peter Lundkvist, marknadschef på Huawei.

I samband med släppet av de nya flaggskeppstelefonerna P10 och P10 Plus har Huawei lanserat kampanjen The Perfect Portrait, där de tillsammans med Danny Saucedo utforskar vad det perfekta porträttet är och tar reda på hur vi reagerar på olika typer av bilder. Kampanjen utgår från insikten att varje ansikte berättar en historia, som med dagens kamerateknik kan fångas på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 

Om Huawei

Huawei är en ledande global leverantör av informations- och kommunikationsteknik. Genom att utveckla attraktiva lösningar, tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation och starka samarbeten erbjuder Huawei helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar också konsumentelektronik som mobiltelefoner, surfplattor och modem för mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över 140 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i Norden år 2000 och har idag nära 800 medarbetare inom forskning, utveckling och försäljning.

Bifogade filer

PDF-dokument