Skip to main content

Undersökning från Huawei: Mobilkontakt lika viktigt för våra relationer som fysiska möten

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2018 08:53 CET

Hör du till dem som helst skickar ett sms för att kolla läget? Eller föredrar du att träffa dina nära och kära över en fika? En ny undersökning från Huawei visar att en majoritet av svenskarna tycker att mobilen är ett värdefullt hjälpmedel för att vårda relationen med familj och vänner. Att träffas fysiskt är dock minst lika viktigt.

Huawei har med hjälp av GfK Norm genomfört en undersökning för att ta reda på hur mobiltelefoner påverkar svenskarnas relationer. Resultatet visar att mobilen spelar en central roll i de flesta människors liv. Närmare nio av tio svenskar upplever att mobilen är ett viktigt verktyg för att kunna vårda sina relationer. Undersökningen visar också att svenskarna främst ser efter varandra genom att träffas, ringa eller skicka sms. En tredjedel föredrar samtidigt att hålla kontakten via sociala medier. Dock föredrar endast en av tio videosamtal.

– Jag tror att det är viktigt att hitta en balans mellan användandet av sin telefon och det verkliga livet. Känner du dig stressad eller nedstämd när du kollar mobilen? Då kan det vara ett tecken på att du inte har balans. Telefonen bör ju inte vara ett substitut för fysiska möten. Däremot är den ett ypperligt verktyg när möjligheten att ses inte finns, vill kolla var barnen är eller om mamma mår bra, säger Charlotte Sander, samtalsterapeut och relationsrådgivare på Relationsexperten.

– Den sociala aspekten när det kommer till teknik är viktig för oss på Huawei. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra mobiltelefoner så att människor kan vara bättre uppkopplade än någonsin, var än i världen de befinner sig. Samtidigt vill vi belysa vikten av att vara närvarande och i nuet. Det är därför glädjande att se att vi fortfarande vill umgås med våra nära och kära på traditionellt vis, genom att faktiskt träffas, säger Peter Lundkvist, marknadschef för Huawei Sverige.

Svårt att vårda sina relationer trots tillgång till teknik
Trots teknikens möjligheter upplever svenskarna att de har svårt att vårda sina relationer. Undersökningen visar att 44 procent av svenskarna under perioder har svårt att hålla sina relationer i trim. Äldre personer upplever det dock inte som lika svårt. I åldersspannet 50 till 64 år tycker endast en av fyra att det är en utmaning att vårda sina relationer. Bland de mellan 16 och 49 år uppger mer än hälften att det är svårt.

– Att personer mellan 16 och 49 år tycker det är svårt att vårda sina relationer har med stor sannolikhet att göra med påtryckningar från samhället. Vi lever i ett prestationssamhälle där vi ska hinna med mycket under kort tid, säger Charlotte Sander, samtalsterapeut och relationsrådgivare på Relationsexperten.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Larsson, presskontakt
Mail: peter@agency.se
Tel: 073-664 04 48

Om undersökningen:
Undersökningen baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av GfK Norm på uppdrag av Huawei. Undersökningen genomfördes online i januari 2018. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige mellan 16 och 65 år eller äldre. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 1 000 personer i undersökningen.

Bilaga*

Upplever du att din mobiltelefon hjälper dig att vårda dina relationer till familj och / eller vänner?

Total 16 - 29 år 30 - 49 år 50 - 64 år
Ja, under vissa perioder 44 % 40 % 47 % 44 %
Ja, alltid 42 % 48 % 40 % 39 %
Nej 10 % 9 % 9 % 12 %
Vet ej 4 % 3 % 4 % 5 %

På vilka sätt vårdar du huvudsakligen dina relationer med familj och/eller vänner? (Flerval)

Total 16 - 29 år 30 - 49 år 50 - 64 år
Genom telefonsamtal 59 % 48 % 58 % 70 %
Genom att träffas 59 % 58 % 54 % 67 %
Genom sms/digitalt meddelande 56 % 58 % 58 % 50 %
Genom sociala medier 29 % 40 % 29 % 19 %
Genom att skicka bilder 19 % 22 % 20 % 16 %
Genom videosamtal 9 % 11 % 9 % 8 %
Vet ej 3 % 4 % 2 % 3 %
Genom brevväxling 2 % 2 % 2 % 1 %
Annat 1 % 0 % 1 % 1 %

Har du svårt att vårda dina relationer med familj och / eller vänner?

Total 16 - 29 år 30 - 49 år 50 - 64 år
Nej 53 % 44 % 46 % 72 %
Ja, under vissa perioder 38 % 46 % 44 % 23 %
Ja, alltid 6 % 6 % 7 % 4 %
Vet ej 3 % 4 % 3 % 2 %


Om Huawei Consumer Business Group
Huaweis produkter och tjänster är tillgängliga i mer än 170 länder och används av en tredjedel av världens befolkning. De rankas även som trea i världen över mest sålda mobiltelefoner under 2016. Huawei Consumer Business Group är en av Huaweis tre affärsenheter och omfattar smartphones, persondatorer och surfplattor, bärbar teknologi, mobila bredbandsenheter, hemelektronik och molntjänster med 16 forskning- och utvecklingscentrum i USA, Tyskland, Sverige, Ryssland, Indien och Kina. Med en stabil grund och expertis inom telekommunikationsbranschen i över 20 år är Huawei Consumer Business Group dedikerade att leverera de senaste tekniska nyheterna till konsumenter runt om i världen.

Bifogade filer

PDF-dokument