Skip to main content

Malmö idag, Stockholm imorgon

Nyhet   •   Feb 17, 2014 15:57 CET

Idag startar Nationella Brottsofferveckan. Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge, deltog i veckans första programpunkt om hot mot vittnen och målsäganden inom den organiserade brottsligheten. Enligt statistiken går många typer av brott ner, medan hot och våld i rättssak ökar kraftigt.

Tobias Barkman, författare och kriminalreporter på Sydsvenskan inledde med att ge sin bild av den organiserade brottsligheten i Malmö. Han beskrev en utveckling som pågått under 20 års tid. Det som började med ett mc-gäng är idag en mängd löst sammansatta kriminella nätverk som är svåra att identifiera för myndigheterna. Tobias Barkman var kritisk till att polisen inte lägger tillräckliga resurser på att klara ut de grövsta brotten. Det skickar signaler till kriminella att de är onåbara och till brottsoffer och vittnen att det inte lönar sig att vittna.

– Bilden av dagens Malmö skulle kunna vara Stockholms verklighet imorgon. Därför måste kommunerna öka insatserna mot kriminella nätverk och förebyggande insatser för unga. Det kan inte längre bara vara ett ansvar för polisen, kommenterar Christian Ottosson. Huddinge kommuns arbete mot organiserad brottslighet har utvecklats de senaste två åren. Vi har visat en enad politisk front mot kriminella gäng och vi har infört såväl sociala insatsgrupper som nya upphandlingsrutiner för att minska risken för svart arbetskraft. Nu behöver vi gå vidare med lokala insatser i några områden, som till exempel i Flemingsberg där vi har en grupp unga killar som sprider stor oro omkring sig.

Fredrik Gårdare, kommissarie inom stockholmspolisen, deltog också i samtalet. Just nu är han mest bekymrad över de yngre gatugängen, som sprider skräck lokalt i olika förortsområden. Han vill se en ständigt närvarande polis och kommuner som bidrar mer inom det brottsförebyggande arbetet.

Christian Ottosson håller med:
– Vi behöver definitivt fler poliser med lokal förankring. Jag vill också se en lagstiftning som ger kommunen ansvar att bedriva avhopparverksamhet och som gör det möjligt att vittna anonymt vid grov organiserad brottslighet. 

För mer information kontakta:

Christian Ottosson (C)  
Kommunalråd och ordförande i Huddinge Brottsförebyggande råd
Telefon: 08-535 313 54 
E-post: christian.ottosson@huddinge.se