This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Allmännyttan har ett stort behov av kompetens och Allmännyttans trainee ger unga, framtida nyckelspelare en god introduktion till branschen.
Allmännyttan har ett stort behov av kompetens och Allmännyttans trainee ger unga, framtida nyckelspelare en god introduktion till branschen.

Nyhet -

Huge söker ny talang via traineeprogram

Huge söker en trainee till tjänsten som junior projektledare. Det är genom Sveriges Allmännytta, och dess traineeprogram som den nya talangen ska hittas.

Programmet Allmännyttans trainee är ett sätt för Huge att tillsammans med Sveriges Allmännytta ta ansvar för kompetensförsörjningen till branschen. I år finns totalt 20 platser i traineeprogrammet.

– Med traineeprogrammet hoppas vi kunna hitta en trainee som brinner för fastighetsbranschen generellt och allmännyttan specifikt. Som ett kommunalt bostadsföretag har vi ett samhällsuppdrag och då är det viktigt att hitta rätt personer, säger Huges HR-chef Elisabeth Norling.

Introduktion till branschen

Allmännyttan har ett stort behov av kompetens och Allmännyttans trainee ger unga, framtida nyckelspelare en god introduktion till branschen. De får ett stort nätverk, en god verksamhetsförståelse och personlig utveckling.

Flera traineetjänster

Ansökningsperioden för unga akademiker som vill ansöka till någon av tjänsterna i traineeprogrammet med start hösten 2020 är 28 februari – 31 mars.

Huge söker en junior projektledare via allmännyttans traineeprogram. Flera andra bolag inom Allmännyttan söker också traineer till olika tjänster.

Mer om traineeprogrammet

Sveriges Allmännytta står bakom traineeprogrammet som pågår under ett år. Deltagarna anställs på något av de drygt 300 bostadsbolag, som är medlemmar i Sveriges Allmännytta, för en specifik tjänst och har sin hemvist där hela året. I programmet ingår fem gemensamma utbildningsmoduler tillsammans med traineer från alla delar av landet. Utbildningen innehåller även avstämningar med närmsta chef. 

Ämnen

Regioner


Huge Bostäder AB är ett av Huddinge kommuns fastighetsbolag.Med människa och miljö i fokus äger, utvecklar och förvaltar Huge bostäder samt kommersiella lokaler och stadsdelscentrum. Av Huges 8100 bostäder är cirka 700 studentlägenheter. Huge har 150 anställda och omsätter cirka 700 miljoner kronor per år. Vår vision är att skapa livskraft i Huddinge.

Presskontakt