Skip to main content

Huge bygger Sveriges största miljömärkta passivhusskola

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:30 CEST

Lagom till skolstart hösten 2015 står Kästa skola och förskola färdig i Flemingsberg, med plats för 500 barn. Byggnaden blir Sveriges största miljömärkta passivhusskola och ett riktigt skolexempel på både miljöhänsyn och goda pedagogiska förutsättningar.

– Det här är ett visionärt projekt som både tar hänsyn till miljön och till människors behov, något som både vi och vår ägare Huddinge kommun jobbar hårt för, säger Åsa Hedenberg, vd på Huge Fastigheter AB.

Kästa förskola och skola byggs i två plan och kommer att ha plats för 100 förskolebarn och 400 barn i klass F-6. Byggnaden har utformats i nära samarbete med Huddinge kommuns barn- och utbildningsförvaltning och blir på många sätt unik.

– Den byggs på ett flexibelt sätt, så att förskolan och skolan kan växa i varandra om behovet finns, berättar Johan Månsson, projektledare på Huge.

Skolan blir ett energisnålt passivhus. Dessutom miljöklassas skolan med miljömärkningen Miljöbyggnad från Sweden Green Building Council.

– Det blir Sveriges största miljömärkta passivhusskola, vilket betyder mycket när det gäller att begränsa både vår miljöpåverkan och vår energianvändning, säger Johan Månsson.

Ljusa arbetslagsrum och fria ytor i olika storlekar ersätter de traditionella korridorerna och salarna man vanligtvis ser i skolor. Olika tekniker för ljuddämpning och bra akustik gör det också möjligt att förverkliga en god pedagogik. För att skapa en utemiljö som lockar till spring och lek bevaras så mycket som möjligt av den omkringliggande naturmarken. På skolgården finns två idrottsplaner, var av den ena får konstgräs.

Taket täcks av sedumväxter, som renar luften och underlättar dagvattenhanteringen. På taket ryms också solceller som bidrar med energitillskott.

Kästa förskola och skola byggs i korsningen Katrinebergsvägen och Hälsovägen i Flemingsberg. Kommunfullmäktige beslutade om produktionsstart för skolan den 15 april 2013 och redan under sommaren påbörjas byggarbetet.

 

Mer information

Byggtekniska frågor:

Johan Månsson, byggprojektledare, Huge Fastigheter AB

Tel: 08-535 328 70, e-post: johan.mansson@huge.se

Frågor om skolans utformning och pedagogiska förutsättningar:

Bengt Hammarlund, lokalplaneringschef vid barn- och utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun

Tel: 0709-750052, e-post: bengt.hammarlund@huddinge.se

Övriga frågor:

Cristina Gonzalez Pons, kommunikatör och presskontakt, Huge Fastigheter AB

Tel: 08-535 329 76, e-post: cristina.gonzalez.pons@huge.se

Huge Fastigheter AB är ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun. Med människa och miljö i fokus äger, utvecklar och förvaltar vi bostäder och olika typer av kommunala och kommersiella lokaler, allt från skolor till frilufts- och idrottsanläggningar och köpcentrum. Huge har 270 anställda och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. Vår vision är att skapa livskraft i Huddinge.

Bifogade filer

PDF-dokument