Skip to main content

Middagsvila utomhus i Huges nya passivförskola

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 08:00 CEST

Ballonger, såpbubblor och glada barn fyllde gården kring förskolan när den invigdes i början av september.

Nu står förskolan Väktaren i Smista klar som den tredje förskolan byggd av Huge Fastigheter som energisnålt passivhus i två plan. Utmed förskolans fasad löper en balkong där barnen sover middag utomhus i sovsäckar på specialbyggda sängar. Tidigare likadana passivförskolor är Sagoskogen i Västra Balingsnäs (2012) och Källbrink i Fullersta (2013).

Alla tre förskolorna har vardera plats för 100 barn och fem avdelningar, så kallade hemvister.

Förskolan Väktaren är en byggnad med tjocka väggar och tak, energieffektiva fönster och en välisolerad konstruktion vilket gör det möjligt att hålla nere energianvändningen.

– Det är ovanligt att bygga förskolor i två plan men det gör bland annat att energiåtgången bara blir 25 procent av genomsnittet för Huddinge kommuns förskolor, säger Anders Melin, projektledare på Huge Fastigheter.

Att själva byggnaden är ett passivhus innebär att den främst värms upp av de människor som vistas i huset, samt av hushållsapparater och belysning. Den stänger även ute yttre buller på ett effektivt sätt jämfört med konventionella byggnader och upplevs därför som ett ”tyst” hus med en bra akustik.

– Många undrar om det inte uppstår problem med fukt. Men när huset är riktigt tätt finns det inte heller någonstans där fukt kan komma in. All till- och frånluft är noga reglerad genom ventilationssystemet, berättar Anders Melin.

Friskare barn

Alla barn som har middagsvila sover utomhus på balkongen som löper utmed husets fasad, nerkrupna i sovsäckar på specialbyggda sängar. Förhoppningen är att det ska resultera i friskare barn och mindre smittspridning. Husets övriga arkitektur är anpassad till verksamhetens pedagogiska idé, vilket innebär att barngrupperna har egna så kallade hemvister som trygghetspunkt.

En del av naturtomten har bevarats som den är. Det ger en naturlig och spännande miljö för barnens upptäckarglädje och lekar. Lekredskap och gestaltning på lekgården intill är valda för att stimulera rollekar och rörelse med bland annat vattenlek och en liten scen.

Bygget har varit en samverkansentreprenad mellan NCC och Huge, i nära samarbete med Huddinge kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

– Istället för att sitta på motsatt sida av bordet, har vi suttit bredvid varandra och utvecklat projektet tillsammans. Det har vi vunnit mycket på, inte minst kunskaps- och erfarenhetsmässigt, säger Anders Melin.

För mer information kontakta:

Anders Melin, projektledare på Huge Fastigheter AB

Tel: 08-535 329 96, e-post: anders.melin@huge.se


Cristina Gonzalez Pons, kommunikatör och
presskontakt, Huge Fastigheter AB

Tel: 08-535 329 76, 0761- 40 69 81, e-post: cristina.gonzalez.pons@huge.se


Huge Fastigheter AB är ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun. Med människa och miljö i fokus äger, utvecklar och förvaltar vi bostäder och olika typer av kommunala och kommersiella lokaler, allt från skolor till frilufts- och idrottsanläggningar och köpcentrum. Huge har 270 anställda och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. Vår vision är att skapa livskraft i Huddinge.

Bifogade filer

PDF-dokument