Skip to main content

Hälften av kommunerna missar krav om tillgänglighet på uteserveringar

Nyhet   •   Maj 16, 2014 12:15 CEST

Nu öppnar uteserveringarna runt om i landet. Samtidigt visar nya siffror att fem av tio granskade kommuner inte ställer krav på att de ska vara tillgängliga för personer som använder rullstol. Nära sex av tio kommuner svarar också att de inte kontrollerar tillgängligheten på serveringarna. Det framgår av delrapport från Humanas Tillgänglighetsbarometer 2013. Humana menar att kommunerna måste bli bättre på att ställa krav på caféer och restauranger.

– Alla ska ha rätt att få njuta av en fika i solen. På många uteserveringar kan inte personer med funktionsnedsättning det idag och vittnesmålen om bristande tillgänglighet är många. Fler kommuner måste nu tillsammans med caféer och restauranger se till att göra uteserveringarna tillgängliga, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Humanas Tillgänglighetsbarometer bygger på en enkät där 150 kommuners arbete med tillgänglighet granskats. Den delrapport som nu presenteras har granskat kommunernas lokala regelverk kring uteserveringar ur ett tillgänglighetsperspektiv. När en kommun ger en restaurang tillstånd att ha en uteservering kan de ställa krav på att den ska vara tillgänglig för personer som använder rullstol.   

Drygt hälften, 52 procent, av de granskade kommunerna ställer inte krav på tillgänglighet i föreskrifterna. Det innebär att knappt hälften av kommunerna uppger att krav på tillgänglighet ställs. Nära sex av tio kommuner svarar också att de inte genomför kontroller av tillgängligheten på serveringarna. Detta innebär att tillgängligheten inte kan säkerställas på många håll, och att ett enkelt fikabesök kan innebära stora prövningar eller utebli helt för den som har funktionsnedsättning.  

– Vi har genomfört undersökningen i fem år och tyvärr ser vi få framsteg.  Många kommuner arbetar aktivt med tillgänglighet och det är en enkel åtgärd att ställa krav på uteserveringarna. Det skulle gynna alla de som har svårt att röra sig, men också familjer med barnvagn, säger Jonatan Arenius.  

Tillgänglighetsbarometern har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Se tabeller för frågorna nedan. 

För mer information kontakta Humana: 
Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig   
Tel: 070-410 56 11 
E-post: jonatan.arenius@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera