Skip to main content

Nybrogatan 15-17, ett bevarande- och förnyelseprojekt

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 15:14 CEST

Humlegården Fastigheter har sedan 2005 i samarbete med Stockholm stad arbetat med att finna ett bra förslag att bevara Astoriahuset och utveckla bakomvarande gårdshus.

Det slutgiltiga planförslaget ställdes ut under december 2013 - januari 2014 och är en sammanvägning av olika aspekter där vi strävat efter att skapa bästa helhet. Den 20 mars 2014 lämnade Stadsbyggnadskontoret över ärendet till Stadsbyggnadsnämnden och föreslog att nämnden skulle godkänna förslaget till detaljplan och överlämna det till kommunfulllmäktige för beslut. Inför nämndens sammanträde den 10 april togs dock ärendet bort från agendan. Vi vet idag inte hur Stockholms stad vill driva projektet framöver.

Med denna information vill vi på Humlegården ge en bild av hur vi har arbetat och hur vi vill åstadkomma en bättre och mer levande stadsmiljö i området kring Astoriahuset.

Humlegården Fastigheter är ett av Stockholms största fastighetsföretag. Vi gör skillnad genom att bry oss. Inte bara om våra kunder, om våra fantastiska byggnader och omgivningarna de ligger i, utan lika mycket om samhället i stort. Därför balanserar vi alltid god arkitektur med hållbarhet. Husen ska kunna leva i minst hundra år, men jorden ska finnas för evigt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy