Skip to main content

Mäklarnas oberoende kan inte tas för givet

Nyhet   •   Okt 02, 2012 10:59 CEST

Alltför många fastighetsmäklarkedjor har en nära koppling till banker och låneinstitut. Den som ska köpa eller sälja sin bostad kan därför inte vara säker på att få oberoende råd av vare sig bank eller mäklare. Risken är dessutom okänd av en stor andel av svenskarna, visar en undersökning vi genomfört under sommaren. De myndigheter som ska värna om konsumenterna behöver nu agera. Konsumenterna har rätt att få både bästa möjliga lån och mäklartjänster.

De flesta fastighetsmäklare erbjuder bostadsköpare lån med bra ränta hos banken. Eftersom det finns ett förtroende för mäklare och många vet att det ingår i en mäklares roll att ge oberoende råd, så lyssnar bostadsköparen på erbjudandet. Men när mäklarkedjan ägs av en bank, hur bra blir då mäklarens råd om valet av bank?

Samtidigt ställer banker krav på att det ska bli ”deras” mäklare som ska sköta försäljningen – och bara då får kunden en förmånlig ränta och villkor. Det här innebär att valet av mäklare inte är utsatt för konkurrens och att det finns risk att kunden får betala ett för högt arvode.

Samtidigt är kännedomen bland konsumenter om kopplingen mellan banker och fastighetsmäklare inte särskilt stor. Vi genomförde tillsammans med Mistat en undersökning om detta under sommaren. Resultatet visar att 29 procent av de som äger sitt eget boende inte känner till att banker och försäkringsbolag äger flera av de stora mäklarkedjorna. Bland stockholmare är siffran ännu sämre – där har 39 procent ingen kunskap om ägandet.

Bland de tillfrågade tycker dessutom endast 11 procent att det är en bra idé att en fastighetsmäklare som ska ge oberoende råd ägs av en bank. Det finns alltså hos allmänheten en sund skepsis, som borde tas på större allvar.

Vad behöver förändras för att bevara allmänhetens förtroende för fastighetsmäklare? För det första behöver mäklarkedjor som har kopplingar till banker och försäkringsbolag tydligt deklarera detta till konsumenterna. Myndigheter och organisationer som står på konsumenternas sida behöver dessutom uppmärksamma och agera i frågan. Finansinspektionen och Konsumentverket har båda en roll att spela.

Den som ska sälja sin bostad har själv rätt att välja den bästa mäklaren. Den som köper har rätt att få oberoende råd om hur deras nya bostad kan finansieras. Detta oberoende behöver vi fastighetsmäklare vara de första att försvara.

LENNART HAGBERG

vd HusmanHagberg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy