Skip to main content

Informationsträff om verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan

Evenemang

06
MAR
Studio Meetingpoint by Altitude, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
  -

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder. IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

En tydlig och positiv trend är ökat fokus på miljöpåverkan från energi- och materialanvändning. Men vilka krav ställer detta på förändrade verktyg och arbetsmetoder? Hur hanteras t.ex. BBR 25:s nya energikrav och LCA-kravet i MB3.0 under projektering, uppförande och verifieringsfas för en byggnad? Vi gör nedslag i nuläget och spanar in i framtiden. Hur kommer t.ex. miljövärdering av energianvändning att kunna gå till och vilka andra krav kan tänkas dyka upp?

Tillsammans med Fastighetsägarna Syd, Hållbart Byggande i Syd, Hållbar utveckling Skåne och Sustainable Business Hub håller IVL en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Talare på träffen i Malmö:
Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Johan Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Praktisk info:
Frukost serveras från kl. 8.30 och infoträffen startar kl. 9.00

Varmt välkommen!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy