Skip to main content

Konferens om cirkulär ekonomi i Lund

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 16:22 CEST

Ta chansen att få cirkulär ekonomi belyst ur olika synvinklar av experter från hela fältet:

närings livet, politiken, akademin, offentlig och civil sektor. Lyssna på Anders Wijkman,
Romklubbens ordförande, och andra intressanta talare. Delta i workshops där tankarna om cirkulär ekonomi utvecklas och du får ta del av praktiska och konkreta exempel på det nya sättet att tänka. Där konsumenter blir användare, produkter blir tjänster och nya marknader kan uppstå. Delta i skapandet av det cirkulära Skåne, anmäl dig redan idag!

Välkommen!
Tid: Tisdagen den 24 maj 8.00–16.30
Plats: Palaestra, Lunds universitet, Paradisgatan 4, Lund
Pris för hela dagen inklusive lunch och fika: 900 kr exklusive moms.
Anmälan senast 13/5: https://skanecirkularekonomi.eventbrite.com

Samlande kraft för hållbar utveckling i Skåne

Hållbar Utveckling Skåne är en ideell förening för aktörer som arbetar med hållbar utveckling. Vårt fokus är regionalt, men vi samarbetar med organisationer och myndigheter över läns- och landsgränser.

Föreningen arbetar med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och vill göra sambanden däremellan tydliga och förståeliga. Vi har arbetat med frågorna sedan 1989.

Att möta ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar i Skåne

Hållbar Utveckling Skåne är en samlande organisation där aktör­er på hållbarhetsarenan drar nytta av varandra. I föreningen finns en prestigelös dialog mellan medlemmar, en vilja till samarbete och förändring.

Vi är cirka 80 medlemsorganisationer – nästan alla Skånes kommuner, Länsstyrelsen, Region Skåne, alla universitet och högskolor i regionen, studieför­bunden och folkhögskolorna, Lunds stift, stora energi- och konsultbolag, andra ideella föreningar med samma mål och en stor mängd privata företag med hållbarhet på agendan. Du träffar dem på våra olika aktiviteter.

Vi välkomnar nya medlemmar från samhällets alla områden som vill arbeta tillsammans med oss utifrån sina unika utgångspunkter. Här finns plats för alla som vill bidra till att det samhälle vi lever i blir bättre. Tillsammans utvecklar vi kunskap och skapar praktiska projekt som är till nytta och inspirerar!

Verksamhetens tre ben: nätverk, kunskap och projekt

– I nätverken delar alla öppet med sig. Kunskapsutbyte ger inspiration som hjälper dig att tänka nytt i din arbetsvardag.

– Kunskap omfattar seminarier, föreläsningar, workshops etc inom områden som medlemmarna vill lära sig mer om. Vi har en prestigelös atmosfär på våra aktiviteter – undersök tillsammans!

– Vi är en projektd

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy