Skip to main content

Hvilan Utbildning startar två nya arbetsmarknadsutbildningar

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2017 11:55 CEST

”Det här är ett gyllene tillfälle för alla som vill arbeta inom trädgårdsbranschen”, säger Ewa Kinnunen, utbildningsledare på Hvilan Utbildning i Stockholm, som startar två nya arbetsmarknadsutbildningar i höst.

Den gröna näringen växer så det knakar! Det har lett till att trädgårdsföretagen runt om i Sverige har ett stort behov av nya medarbetare. I höst startar därför Hvilan Utbildning två nya arbetsmarknadsutbildningar: ”Handelsträdgård” samt ”Skötsel och förvaltning av utemiljö”.

Utbildningarna vänder sig till den som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös.

”Det är alltid en arbetsförmedlare som beslutar om möjligheten att få gå en arbetsmarknadsutbildning”, påpekar Ewa Kinnunen på Hvilan Utbildning.

Anpassade till branschens kompetenskrav
Utbildningarna är anpassade till branschens kompetenskrav och rekryteringsbehov. För att elevernas anställningsbarhet ska bli så hög som möjligt ingår även praktik.

”Att få ett eget nätverk och få en direkt inblick i hur branschen fungerar är en viktig del i utbildningen”, säger Ewa Kinnunen.

Utbildningarna äger rum i Stockholm, Järna, Visby och Åkarp.

Mer information
För mer information, kontakta: Ewa Kinnunen, utbildningsledare på Hvilan: 040-46 37 46. Eller läs mer här: www.hvilanutbildning.se/om-vuxenutbildningar

Hvilan Utbildning är Sveriges största utbildare inom den gröna näringen och ägs av GRO – den Gröna Näringens Riksorganisation.

Vi bedriver gymnasium, YH-utbildningar, ettåriga trädgårdsutbildningar inom YrkesVux och AUB (arbetsmarknadsutbildningar), Språkintroduktion för nyanlända, Yrkesintroduktion, Yrkes-SFI samt Uppdragsutbildningar med kompetensutveckling för anställda inom trädgårdsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, kommuner och fastighetsbolag. Vi har idag verksamhet i Åkarp, Stockholm, Järna och på Gotland.