Skip to main content

​Anne Graf ny VD på Hydro66

Press Release   •   Feb 14, 2017 11:45 CET

En del av Hydro66-teamet vid datacentret i Boden - från vänster Alex Chiolo, Andy Long, Anne Graf, Christiaan Keet, Paul Morrison

Det snabbväxande colocation-bolaget Hydro66 meddelar idag att Anne Graf blir VD.

"Jag är oerhört glad att få leda nästa utvecklingsfas för Hydro66. Vårt colocation datacenter är globalt viktigt, både ur ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv. Colocation-branschen är mogen för kontinuerlig teknisk innovation, och det stora intresset från kunderna visar att att de gamla affärsmodellerna behöver utmanas”, säger bolagets nya VD Anne Graf.

Efterfrågan på colocationtjänster från Hydro66 har varit hög och 75 procent av första fasen på 4MW har redan sålts. Systemintegratörer, molntjänstföretag och företag med HPC-kluster har framförallt attraherats av 50 procent lägre kostnad jämfört med traditionella datacenter och under 30ms RTT till Frankfurt, Amsterdam och London. Datacentret i Boden drivs av EU:s billigaste el, som till 100 procent är förnybar vattenkraft från Luleälven. Hydro66 äger ett markområde med kapacitet för 45MW. Markområdet ligger strategiskt placerat för maximalt överskott vid en 120MW-transformatorstation och med mycket god tillgång till diversifierade fibervägar.

”I takt med att vi bygger ut datacentret fortsätter vi stärka upp vårt operativa team. Vår högsta prioritet är att skapa rätt kommersiella förutsättningar för våra kunder och partners”, berättar bolagets nya VD Anne Graf.

Anne Graf har tidigare varit Chief Commercial Officer på The Node Pole, en allians av privata och offentliga aktörer som guidar elintensiv industri till norra Sverige, där de optimala förutsättningarna för att driva exempelvis datacenter är ett starkt säljande argument.

”Mitt mål som VD är att leverera världsledande service för kundernas framgång och fortsätta expansionen av vår verksamhet”, säger Anne Graf.

Andy Long har som tillförordnad VD levererat en stark grund för bolagets tillväxt och kommer nu att fortsätta arbeta med Hydro66 affärsutveckling för huvudägaren Black Green Capital.

"Colocationbranschen växer snabbt och vi ser en stor efterfrågan. Det är rätt tid att bygga en stark operativ ledning för bolagets framtid och Anne har de bästa meriterna för att skapa kundframgång och ta Hydro66 till nästa nivå på marknaden”, säger David Rowe, styrelseordförande i Hydro66.

Om Hydro66

Hydro66 hjälper framsynta företag att matcha sina applikationer med optimal hosting-miljö. Hydro66 erbjuder extremt effektiva och gröna colocation lösningar idealiska för storskalig drift, cloud computing, systemintegratörer och HPC-kluster.

Den nuvarande modellen för hur man processar och lagrar data är trasig och ohållbar. Av historiska skäl processas och lagras data ofta på dyra platser mitt i storstadsområden där opålitiga elnät är vanliga. Stigande elpriser på kapacitetsbegränsade urbana nät förvärrar problemet. Samtidigt fortsätter priserna för konnektivitet att falla med cirka 20% per år. Facebook, Google och Apple har löst detta genom att bygga storskaliga nordiska datacenter vid elnät med hög kapacitet som är mycket tillförlitliga, 100% gröna och ger extremt låga elpriser. Nu kan företag, systemintegratörer och molntjänsteleverantörer dra nytta av samma fördelar genom att samarbeta med Hydro66.

Om Black Green Capital

Huvudägare i Hydro66 är Black Green Capital, ett rådgivnings- och riskkapitalbolag baserat i London. Black Green Capital har resurser och erfarenhet att leverera konkreta resultat. Nuvarande portföljinvesteringar inkluderar DingIt, Wyre, Scoot och RepKnight. Läs mer på www.blackgreencapital.com