Skip to main content

Debattartikel: Hyresvärdar förvånar med vissa utspel

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 16:00 CET

När nu förhandlingarna om nästa års hyror drar igång kan vi konstatera att de yrkanden om höjningar vi fått in i många fall ligger på alltför höga nivåer. Med alltför höga hyreshöjningar riskerar hyresrätten att förlora i konkurrenskraft gentemot andra boendeformer, där man anstränger sig för att hålla kostnaderna nere.  Givetvis kommer vi från Hyresgästföreningens sida att göra allt för att hålla nere hyreshöjningarna. Men det finns anledning att peka på några utspel som både privata och allmännyttiga hyresvärdar förvånansvärt nog driver mot oss inför hyresförhandlingarna.

I den nya lagstiftningen för kommunala bostadsaktiebolag framgår att det inte längre automatiskt ska vara hyrorna hos de allmännyttiga bostadsbolagen som ska vara hyresledande på orten. Begreppet förhandlad hyra ska numera gälla både allmännyttiga och privata bolag. Det vill säga, de privata hyresvärdarna ska numera förhandla hyran med oss på egna siffror och meriter. Helt okej tycker vi. Men det förutsätter rimligen också att vi som motpart får tillräckliga underlag från dessa hyresvärdar att förhandla på, exempelvis underhållsplaner och hyresgästenkäter.  Tyvärr vill de privata värdarna oftast inte ge oss några underlag för att motivera sina höjningsbehov och vi kan konstatera en likartad inställning hos några allmännyttiga bolag också. Vill man vara en seriös hyresvärd och fullvärdig förhandlingspart bör man rimligen lämna ut underlag för sina kostnadsökningar.

Vi förvånas också över de privata hyresvärdarnas organisation, Fastighetsägarna, som ”jagar” de kommunala bostadsföretagen på olika orter för att se till att de är affärsmässiga och genererar tillräcklig vinst. Fastighetsägarna har även skrivit brev till kommunpolitikerna i saken.  Märkligt! För några år sedan gick Fastighetsägarna till EU-domstolen och påstod att de kommunala bostadsföretagen hade konkurrensfördelar i jämförelse med de privata. Nu vill man samarbeta på ort och ställe med de kommunala bostadsföretagen om hyresnivåerna lokalt -  det vill säga kartellbildning istället för ökad konkurrens.

Vi tycker också det finns anledning att upprepa för alla hyresvärdar att vi inte har infört marknadshyror i Sverige och att det inte enbart är läget för en fastighet som påverkar hyran. Det är fortfarande den så kallade bruksvärdesprincipen som gäller där standard, service och underhåll tillsammans med hyresgästernas värderingar av sitt boende är vägledande för hyressättningen. Hur en hyresvärd sköter dessa faktorer vet vi är avgörande för vilket betyg hyresgästerna sätter på sin hyresvärd.

Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Arne Nilsson                       Peter Laang

Regionchef                         Förhandlingschef

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy