Skip to main content

Munkbo vill höja hyrorna med sex procent

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 17:10 CET

Kommunala Munkbo AB har begärt förhandling med Hyresgästföreningen om 2012 års hyror.  Bolaget vill höja hyrorna den 1 januari med sex procent för bostäder med varmhyra och fem procent för bostäder med kallhyra.  Dessutom vill Munkbo höja hyran för garage och parkeringsplatser med tre procent.

Munkbo hänvisar till ökade kostnader på grund av kommunalt fattade beslut.  Munkedals kommun har dels höjt taxorna och dels infört en borgensavgift.  Dessutom ställer kommunen nu högre avkastningskrav på bostadsbolaget.

För ett hushåll som betalar 3 450 kronor för en normaltvåa skulle det innebära att hyran går upp 207 kronor i månaden, eller nästan 2 500 kronor per år.

På Hyresgästföreningen är man förvånad över kravet som ligger en bra bit över Riksbankens inflationsprognos på under två procent för nästa år. 

― Ett mycket högt krav som varken står i paritet med kostnadsutvecklingen i övriga samhället eller det ekonomiska läget i vår region, konstaterar Hyresgästföreningens förhandlare Petar Margitin.  Vi håller på att granska deras underlag för att kunna pressa kravet.

Förhandlingen startar den 8 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Petar Margitin
telefon 0521-26 58 42
mobil 0702-00 31 46

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy