Skip to main content

Skövdes taxa för Vatten och Avlopp ökar mest i Västra Götalands län

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 09:00 CEST

När man granskar taxorna för Vatten och Avlopp i Västra Götalands län finner man att de ligger något över genomsnittet i landet. Tanum har länets dyraste taxa och Lidköping den billigaste.  Skövde ligger fortfarande en bra bit under medel men har haft den kraftigaste prisökningen.

Faktaruta:    (kr/kvm inklusive moms)

KommunRanking 2015
(av 290 kommuner)
20152014201320122011
Medel Sverige63,7961,6559,4957:3355:20
Medel Västra Götalands Län65,5062,6260,1058,0255,59
Tanum290125,25118,05109,2597,4570,87
Karlsborg12860,3060,3058,3358,3353,61
Hjo9655,6953,7352,4350,3347,85
Falköping8854,2346,2846,2843,3341,15
Skövde5648,9735,4231,6330,1630,16
Tibro2340,8239,8338,2534,4334,43
Lidköping833,9432,0330,0029,6828,68

Under de senaste åren har de boendes VA-taxor i Sverige ökat tre gånger mer än den allmänna inflationen. Priset skiljer dock kraftigt mellan olika kommuner där invånarna i de mindre kommunerna ofta får betala en högre taxa än i de större. Det framgår av en ny studie från Nils Holgerssongruppen där bland annat prisskillnader mellan olika kommuner redovisas. Trots de kraftiga ökningarna väntar ännu större prishöjningar framöver när stora investeringar ska göras för att säkerställa standarden på vatten- och avloppssystemen.

Utvecklingen är mycket varierande mellan olika kommuner. Vissa kommuner förändrar inte sin VA-taxa medan andra har gjort kraftiga förändringar under flera år.

  • Vi behöver fundera på hur vi ska förhålla oss till de stora kostnadsskillnaderna kommunerna emellan, men också vart kostnader för vatten och avlopp tar vägen i framtiden. Trots de höga höjningarna är det troligt att än högre priser är att vänta, då det inte görs några avskrivningar av VA-ledningar, säger Kjell Berndtsson representant för Nils Holgerssongruppen.

Det svenska vatten- och avloppssystemet är på många håll gamla och inte dimensionerade för dagens klimatförändringar med kraftiga skyfall och fler översvämningar. De behöver i många fall uppgraderas för att undvika exempelvis att det läcker ut föroreningar som kan påverka grundvattentäkterna.

  • Att VA-taxor ska täcka förbrukning och löpande drift och underhåll är naturligt. Men det är inte rimligt att VA-kunder, genom ökade taxor, även ska bära kostnader för klimatanpassning av offentlig infrastruktur. Här behöver vi föra en gemensam diskussion om hur utbyggnaden och uppgraderingen av VA-systemen ska finansieras, säger Kjell Berndtsson.

Sedan 1996, d v s nitton år tillbaks i tiden, ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner vad gäller avfall, VattenAvlopp, el och fjärrvärme.

Rapporten i sin helhet finns på http://www.nilsholgersson.nu/

Kontakt:

  • Kjell Berndtsson, representant för Nils Holgerssongruppen: 070-350 05 10
  • Thomas Folkesson, EKAN Gruppen: 070-556 02 58 (EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet)
  • Magnus Ejerhed, utredare, Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborgSkaraborg: 010-459 14 12
  • Hyresgästföreningens regionala pressjour: 010-459 14 27

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.