Skip to main content

Två Stenar Fastigheter vill inte längre förhandla med Hyresgästföreningen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 15:13 CEST

Bolaget säger upp överenskommelsen om förhandlingsordning.

Den största privata fastighetsägaren i Åmåls kommun, Två Stenar Fastigheter AB, har sagt upp förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen för samtliga sina 19 fastigheter i Åmål. 

Från och med årsskiftet vill bolaget inte längre att förhandla hyrorna kollektivt med Hyresgästföreningen och måste i så fall förhandla separat med sina cirka 160 hyresgäster.

― Förhandlingsordning finns för merparten av alla hyresfastigheter i Sverige, förklarar Anja Schröder, förhandlare på Hyresgästföreningen.  Det är ovanligt att större, seriösa bostadsbolag inte vill ha det eftersom det underlättar för dem, särskilt om de har många lägenheter. 

Finns ingen förhandlingsordning måste varje hyresgäst själv förhandla sin hyra och på Hyresgästföreningen är man oroliga för att fastighetsägaren ska få igenom oskäligt höga hyror.

― Det förekommer att oseriösa värdar försöker kringgå lagen och skickar ut hyresavier med en högre hyra utan att först förhandla med sina hyresgäster, berättar Anja Schröder.  Många vet inte att de kan säga ja eller nej till den nya hyran utan betalar av rädsla för att annars bli uppsagda.  Dessutom är det svårt som privatperson att veta om en hyra är skälig eller inte.  

― Om en majoritet av hyresgästerna vill ha kvar den kollektiva förhandlingsordningen kommer vi att gå till hyresnämnden och begära en förlängning, förklarar Anja Schröder.  Vi kommer att kontakta samtliga hyresgäster och det är viktigt att vi får in så många svar som möjligt eftersom nämndens beslut beror på hur många av hyresgästerna vill att vi förhandlar hyran åt dem. 

Faktaruta

Kollektiv förhandlingsordning

  • Innebär att hyresvärden måste förhandla hyrorna med Hyresgästföreningen.  Förhandlingen omfattar samtliga hyresgäster som inte avsagt sig förhandlingsklausulen.  Det spelar ingen roll om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte.

Individuell förhandling

  • Fastighetsägaren måste skicka ut personliga meddelanden till sina hyresgäster om han vill höja hyran.  Den som bor i en fastighet utan förhandlingsordning måste själv avgöra om en hyreshöjning är rimlig och agera utifrån det.
  • Tycker du att hyreshöjningen är rimlig kan du skriva under en överenskommelse eller bara börja betala den högre hyran.
  • Tycker du inte att hyreshöjningen är rimlig behöver du inte göra någonting men du måste fortsätta att betala din ”gamla” hyra.  Du ska inte underteckna någon handling eller något nytt hyresavtal.  Hyresvärden kan ta frågan till hyresnämnden som prövar om den begärda hyran är rimlig.  Hyresvärden kan inte begära att du betalar den nya hyran innan hyresnämnden tagit ett beslut.  Du kan inte bli uppsagd så länge du betalar den ”gamla” hyran tills hyresnämnden eventuellt bestämmer att hyran ska ändras. 
  • Om du är medlem kan Hyresgästföreningen representera dig i hyresnämnden.  Servicen ingår i din medlemsavgift och kostar inget extra. 

För ytterligare upplysningar kontakta:
Anja Schröder
telefon 0521-26 58 47
mobil 0767-98 08 58 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy