Skip to main content

Avskaffa hyrskatten

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 05:00 CEST

Den 6-7 oktober genomförde Hyresgästföreningens Region Mitt sin mål- och planeringskonferens i Karlstad. Över 100 aktiva samlades för att planera inriktningen för kommande verksamhetsår. Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Region Mitt har över 65 000 medlemmar i 52 kommuner.

Mål- och planeringskonferensen antog följande uttalande:

Slopa hyrskatten  

Utan bostäder stannar Sverige. När det inte finns bostäder tillgängliga där arbetstillfällen skapas drabbas Sveriges tillväxt. Det är inget nytt problem, men det är dessvärre växande. Hälften av landets kommuner har bostadsbrist och 248 000 unga vuxna saknar i dag en bostad. 300 000 av allmännyttans bostäder står dessutom inför stora renoveringsbehov.

Samtidigt som problemen är enorma gynnar regeringen ensidigt det ägda boendet. Bostadsrätter och villor får rot- och ränteavdrag till ett värde av 39,6 miljarder kronor varje år. Hyresrätter får inte en krona. Hyresgästerna betalar istället dubbel fastighetsskatt. Resultatet är att färre hyresrätter byggs och att nödvändiga renoveringar uteblir eller blir ohållbart dyra för hyresgästen. 

Hyresgästföreningen har tidigare presenterat en skatterapport tillsammans med Fastighetsägarna och SABO. Den visar att det är 2 000 kr dyrare i månaden att bo i en nyproducerad hyresrätt jämfört med en nyproducerad villa eller bostadsrätt. Hyresgäster betalar alltså en extra hyrskatt som övriga medborgare inte belastas med.

Det borde vara självklart att alla medborgare behandlas lika oavsett vilken boendeform man har valt. Vi har länge frågat oss varför staten ska subventionera ett nytt badrum i en villa men inte i en hyresrätt.  Det är därför hög tid att även hyresgästerna får ta del av regeringens miljardregn över bostadsmarknaden. Det är dags att regeringen slopar hyrskatten.

 Hyresgästföreningen Region Mitt kräver:

  • Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
  • ROT-avdrag till hyresrätter
  • Miljöpremie för ombyggnad av hyresrätter
  • Slopad fastighetsskatt för hyresrätter
  • Skattefria underhållsfonder
  • Stöd till bostadsföretag på vikande marknad

Kostnaden för detta uppgår till cirka 8 miljarder kronor per år. Det motsvarar en fjärdedel av de skattestimulanser och bidrag som idag går till villa och bostadsrätt. För den kostnaden får Sverige ett kraftfullt bidrag till en bättre bostadsförsörjning och en stark satsning på tillväxt.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy