Skip to main content

Ett glas vatten i Hallsberg lika dyrt som två i Örebro

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 14:45 CEST

Kostnaderna för vatten och avlopp (VA-taxan) har höjts med 2,8 procent i Örebro län. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. 
- Örebroarna får två glas vatten för samma pris som de boende i Hallsberg betalar för ett, säger Emmeli Wulfstrand teamledare Hyresgästföreningen. Dessutom höjer Degerfors VA-taxan med 20 procent. Det slår förstås på hyran.

Idag presenterar Hyresgästföreningen tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO sin rapport ”Nils Holgersson” som rankar kommuner och län efter kostnaderna för vatten och avlopp i flerfamiljshus. Syftet med rapporten är att påvisa de skillnader som finns mellan olika kommuner och hur taxor och avgifter påverkar boendekostnaden.

I Örebro betalar invånarna i snitt 3652 kronor per år för vatten och avlopp. Sett till hela landet är Örebro län ett av de biligaste länen att bo i om man bara ser till VA-taxan. Där rankas man till en 2:a plats. Endast i Stockholms län är avgiften lägre för vatten och avlopp, där betalar de boende 5935 kronor per år. Absolut dyraste är det i Gotlands län där boende i flerfamiljshus i snitt betalar 5935 kronor per år.

Mellan kommunerna i Örebro län är skillnaden stor. Rapporten visar att vatten och avlopp kostar 2400 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Hallsbergs kommun jämfört med Örebro kommun. Där framgår också att Degerfors står för länets högsta höjning på mer än 20 procent på bara ett år. Det motsvarar en höjning med 600 kronor på ett år.

-  Självklart måste kommunerna ha ett hållbart vatten- och avloppssystem, men att en kommun höjer kostnaden med 20% på ett år är ett hårt slag mot kommunens hyresgäster. Om man vill vara en attraktiv kommun måste man erbjuda rimliga boendekostnader, att höja VA-taxan med 20% får raka motsatsen, fortsätter Emmeli Wulfstrand. Kommunerna måste också se över helheten när det gäller taxor av avgifter. 

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Hallsberg  4 612 kronor/år

Lekeberg  4 473 kronor/år

Askersund  4 467 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Örebro  2 241 kronor/år

Karlskoga  2 678 kronor/år

Lindesberg  2 954 kronor/år

Fakta om rapporten:

I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta: Emmeli Wulfstrand, Hyresgästföreningen Region Mitt 019-764 21 15

Bilagor:

Grafik över kostnader i Örebro län

Taxeutvecklingen över tid från www.hurvibor.se


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.