Skip to main content

Orimliga hyreskrav i Örebro

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 09:49 CET

I dagarna har både Örebrobostäder AB, ÖBO, och de privata fastighetsägarna i Örebro begärt förhandling med Hyresgästföreningen om att höja hyrorna för 2012.  ÖBO vill höja hyran med 5,06 % och de privata fastighetsägarna med 5,75 %. Hyresgästföreningen motsätter sig kraven och manar till återhållsamhet med hänvisning till det rådande ekonomiska läget.

Mot bakgrund av att räntorna ligger på historiskt låga nivåer och att den allmänna kostnadsutvecklingen beräknas bli låg under nästa år bedömer Hyresgästföreningen kraven som orimliga.

 – I en tid när regeringen förutspår en utdragen lågkonjunktur med kraftig inbromsning i ekonomin är det nödvändigt att fastighetsägarna visar sunt förnuft i sina hyreskrav. I det rådande läget är det anmärkningsvärt att de inte har gjort det. Många har det tufft ekonomiskt och löntagarna har manats till återhållsamhet i löneförhandlingarna. I det läget finns inte utrymme för några större hyreshöjningar, säger Le-Roy Wentzel, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i Örebro.

Även de privata fastighetsägarna har kommit med höga krav inför årets förhandlingar.

De privata fastighetsägarna hänvisar till att det höga hyreskravet skulle skapa en bättre fungerande hyresmarknad i Örebro.

– En fungerande hyresmarknad är enligt oss en marknad där människor har råd att bo. Det är redan många hyresgäster som har hört av sig och är oroliga för hur de ska klara sin ekonomi nu när både allmännyttan och de privata fastighetsägarna gått ut med så höga hyreskrav, säger  Annica Björsell, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i Örebro.

Förhandlingarna med ÖBO startar den 30 november och förhandlingarna med de privata fastighetsägarna startar under november månad.  

För mer information

Kontakta:
Le-Roy Wentzel
Förhandlingsledare
019-764 21 81
0703-98 92 96

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har cirka 64.500 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy