Skip to main content

Så blir ÖBO:s nya hyror

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 10:00 CET

Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om hyran för 2017.

Hyran för ÖBO:s dryga 23 000 lägenheter kommer från 1 februari att höjas med 1,1 procent. Då det inte utgår någon hyresjustering för januari blir höjningen i praktiken 1,01 procent sett över hela året.

Förhandlingsdelegationen från Hyresgästföreningen framhåller att tonen i förhandlingen varit god även om parterna haft ganska svårt att enas om hyresjusteringens storlek.

- Vi är överens med ÖBO om att eventuellt budgetöverskott, som t.ex. kan uppstå om vintern blir mild eller om räntorna blir lägre än beräknat, ska styras mot ett utökat underhåll och inte en utökad vinst. Det känns bra och är ett bevis på att förhandlingssystemet fungerar och att vi kan jobba för att ge hyresgästerna så bra villkor som möjligt, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Hyresgästföreningen har under förhandlingsperioden träffat ÖBO ett flertal gånger för att diskutera bolagets ekonomi i allmänhet och behov av framtida underhåll och renoveringar i synnerhet.

- ÖBO har många fastigheter från 60- och 70-talet och där finns det ett stort behov av både renovering och underhåll, säger Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen.

Den slutliga uppgörelsen är en kompromiss mellan ÖBO:s uppvisade behov av framtida kostnadstäckning och Hyresgästföreningens bild av en rimlig hyresutveckling.

- Även om ÖBO:s behov av renoveringar och underhåll är stort måste hyresutvecklingen vara rimlig för hyresgästerna också. Den slutliga uppgörelsen känns trots allt som en rimlig kompromiss. Vi är dock väldigt kritiska till att kommunen plockar ut pengar från ÖBO när behoven av underhåll och renoveringar ser ut som de gör, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Kontakt:

Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 313 12 45.
Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation, 070-311 86 49

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.