Skip to main content

Så blir ÖBO:s nya hyror

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2018 10:00 CET

Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om nya hyror för 2018.

Hyran för ÖBO:s ca 23 000 lägenheter kommer från 1 februari att höjas med 1,36 procent. Då det inte utgår någon hyresjustering för januari blir höjningen i praktiken 1,25 procent sett över hela året.

Förhandlingsdelegationen från Hyresgästföreningen framhåller att tonen i förhandlingen varit god även om parterna haft ganska svårt att enas om hyresjusteringens storlek.

Hyresgästföreningen har under förhandlingsperioden träffat ÖBO ett flertal gånger för att diskutera bolagets ekonomi i allmänhet och behov av framtida underhåll och renoveringar i synnerhet.

Den slutliga uppgörelsen är en kompromiss mellan ÖBO:s uppvisade behov av framtida kostnadstäckning och Hyresgästföreningens bild av en rimlig hyresutveckling.

- Under kommande år ser vi att ÖBO kommer ha ett fortsatt stort renoverings- och underhållsbehov. Detta belastar givetvis bolagets ekonomi och behov av hyresuttag men det gäller att hyresutvecklingen är rimlig för hyresgästerna också. Den slutliga uppgörelsen känns som en rimlig kompromiss. Vi är dock kritiska till att kommunen plockar ut pengar från ÖBO när behovet av nyproduktion, underhåll och renoveringar ser ut som det gör, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Kontakt:

Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 313 12 45.
Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation, 070-311 86 49

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.