Skip to main content

Culture Casbah – satsningen i sig är viktigare än själva byggnaden

Blogginlägg   •   Nov 22, 2016 16:17 CET

Hyresgästföreningen har noga följt förslaget om att MKB ska bygga det omdiskuterade bostads- och kontorshuset Culture Casbah i Rosengård tillsammans med tre privata fastighetsägare, och för att finansiera bygget överlåta 1 650 lägenheter till det nybildade bolaget. Vi ser både stora möjligheter och risker med projektet.

Det är bra att det sker satsningar i Rosengård och Culture Casbah kan göra att fler vill satsa långsiktigt på att utveckla stadsdelen.

Culture Casbah kan göra att kollektivtrafiken utökas, till exempel att spårbunden trafik kan komma i gång i Rosengård.

Hittills har många satsningar på bostadsbyggande och stadsutveckling i Malmö skett i Hyllie och Västra hamnen. Det är angeläget att de satsningar som stadens politiker gör når alla delar i Malmö. Det behövs för att hålla samman Malmö och för att få hela staden att utvecklas.

Det kommunala bostadsbolaget MKB är Malmös viktigaste verktyg för att se till att det finns bostäder åt alla invånare. Stadens politiker kan ju bara besluta över det kommunala bostadsbolaget. De privata fastighetsbolagen ligger utanför deras kontroll.

Ett starkt kommunalt bostadsbolag kan användas offensivt för att påverka stadens utveckling. Det som är ovanligt, kanske till och med unikt, när det gäller Culture Casbah är att ett kommunalt bostadsbolag bildar nytt bostadsbolag tillsammans med privata aktörer.

Politikerna i kommunen och MKB anser att det är angeläget att flera aktörer satsar tillsammans och delar på såväl investeringar som risker. För oss är det viktigast att så stora aktörer som kommunen, MKB och privata fastighetsbolag är beredda att satsa i Rosengård. Satsningen i sig är viktigare än själva byggnaden.

Men vi är inte naiva. Vi ser att satsningen, både när det gäller ekonomi, demokrati och stadsutveckling, medför risker. Hyrorna i nya lägenheter, inte bara i Rosengård, ligger på alltför höga nivåer för att många ska ha råd att bo. Fastighetsägare passar också på att renovera när en hyresgäst flyttar ut, allt i syfte att höja både standard och hyra. En del företag har till och med det som sin affärsidé. Alltför sällan får hyresgäster vara med och bestämma om eventuella renoveringar och på så sätt ha inflytande över sitt boende. De gånger enskilda hyresgäster försöker göra sin röst hörd visar det sig ofta att de har alltför svag lagstiftning på sin sida.

Hyresgäster måste ha inflytande över renoveringars omfattning och därmed sin hyra.

Det är också orimligt att Malmö stad använder vinster från MKB för att förstärka kommunens kassa. De senaste åren har det skett med över 30 miljoner kronor om året. MKB:s hyresgäster betalar mer till välfärden, till vården, omsorgen och skolan än andra kommuninvånare.

Det är inte Hyresgästföreningen som beslutar om Culture Casbah ska byggas eller inte, och hur det i så fall ska finansieras. Däremot kan vi lova att om politikerna i stadens kommunfullmäktige bestämmer sig för att genomföra projektet ska vi nogsamt följa det.

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att se till att hyrorna hålls på rimliga nivåer och särskilt verka för att hyresgästerna i det nya bolaget får inflytande över sitt boende. Och vi ska hålla ögonen på att det inte ska förekomma några "överrenoveringar” som leder till att hyresgäster inte har råd att bo kvar.

Kenneth Gustavsson

ordförande Hyresgästföreningen södra Skåne

Marie Linder

förbundsordförande Hyresgästföreningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.