Skip to main content

Inför en bostadsgaranti för studenter

Blogginlägg   •   Feb 25, 2019 09:00 CET

Normalisera inte studenters bostadsbrist

Denna debatterande text publicerades 25 februari i Skånska Dagbladet, tryckt version.

Den nya terminen har inletts på landets högskolor och universitet. Nytt år, nya kurser och nya möjligheter. För de som har hittat någonstans att bo, det vill säga.

En osäker bostadssituation tar kraft och energi från studier och från studenters möjlighet att skapa trygga nätverk och rota sig på en ort. I en undersökning från Novus, utförd på uppdrag av Hyresgästföreningen, uppger sju av tio av studenterna att de är oroliga för hur de skulle hitta ett nytt boende om de vore tvungna att flytta.

Enligt Sveriges förenade studentkårer är det inte ovanligt att studenter hoppar av eller avstår från att ansöka till utbildningar och kurser på orter där de inte hittar bostad. Ännu fler får acceptera osäkra boendevillkor, ockerhyror eller förlita sig på välvilliga kompisar några veckor i taget. Det är inte bara i större städer som Malmö som studenter drabbas utan bostadsbristen är utbredd även i mellanstora städer med lärosäten likt Kristianstad och Halmstad.

De flesta studieorter saknar idag bostadsgaranti, så studenternas hopp står många gånger till det lokala studentbostadsföretaget. I Malmö finns 2 200 studentbostäder och trycket till dem är högt vid terminsstart. En genomsnittlig student kan hitta ett boende på en termin via ett av studentbostadsföretagen. För studenter som har andra behov, till exempel en bostad som passar för en familj, tar det längre tid. Bostadsjakten kan därmed utgöra en stor del av studietiden när de flesta utbildningar pågår i tre år.

Att hitta en bostad hos en privat värd eller hos allmännyttan är inte heller lätt, eftersom köerna är längre där och många värdar tillämpar inkomstkrav, vanligtvis tre gånger hyran. Sveriges förenade studentkårer räknar en rimlig hyra som 35 procent av studiebidraget, vilket motsvarar ungefär 3 500 kronor. Men för den student som får tag på en nybyggd 1:a med kök kommer hyran snarare att landa på 6 000 kronor i månaden enligt SCB:s statistik, ungefär 60 procent av studiestödet. Även en genomsnittlig hyra i befintligt bestånd, i ett äldre hus, landar på lite över 4 000 kronor i månaden vilket kan vara tufft att klara sett till inkomstkrav.

I undersökningen från Novus svarar sex av tio studenter att de anser att hyrorna i nybyggda lägenheter är för dyra medan endast en av tio anser att de är rimliga. Så med långa köer, höga och ibland ouppnåeliga krav för att ta sig in på bostadsmarknaden samt en oro för sitt framtida boende, finns det några ljuspunkter i undersökningen?

Det gör det, för åtta av tio studenter tror ändå att politikerna har förmågan att lösa problemen på bostadsmarknaden. Bostadsbrist är något som går att komma tillrätta med och vi kan göra något åt den tillsammans. Hyresgästföreningen och Studentkåren Malmö föreslår följande åtgärder för att öka antalet studentbostäder till rimliga hyror:

  • Inför en bostadsgaranti, och arbeta aktivt för att den ska efterlevas. Kommunerna behöver ta större ansvar tillsammans med staten och satsa på bostäder för studenter.
  • Det kommunala bolaget måste prioritera studentlägenheter och dessutom sluta se studenter som en homogen grupp – ungdomslägenheter är inte den enda lösningen på problemet. Det blir allt vanligare att studera vid olika tidpunkter i livet vilket innebär andra behov än korridorsrum och smålägenheter.
  • Låt studenterna ha inflytande på planeringsprocessen. Kartlägg de behov som studenterna har på orten, och hur deras behov utvecklas under studietiden.
  • Hyran är studenters största utgift. Trots det väljer nio av tio studenter att inte söka bostadsbidrag. Modernisera bostadsbidraget. Se över villkoren och återbetalningsskyldigheten och gör bostadsbidraget mer förutsägbart.

Bostadsbristen för studenter får inte normaliseras och avfärdas. Den hindrar både den personliga utvecklingen såväl som utvecklingen hos växande orter där en god studentmiljö kan bidra till innovation, attraktivitet och trivsel. En bostad ger trygghet, studiero och en startplats i livet. Därför är det viktigt att alla politiska partier tar sitt ansvar för att skapa förutsättningar för att få fram fler lägenheter till rimliga hyror.

---

Jenna Pystynen, ordförande Studentkåren Malmö

Kenneth Gustavsson, ordförande Hyresgästföreningen södra Skåne

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.