Skip to main content

Svenska modellen ger trygga hem

Blogginlägg   •   Jan 25, 2017 11:00 CET

Den svenska modellen förknippas ofta i debatten med arbetsmarknaden, att fackförening och arbetsgivarorganisation förhandlar löner och andra arbetsvillkor. Men finns den för hyresbostäder? Ja, visst gör den det.

Bostaden är ingen vara, att jämföra med vilken vara som helst. En bostad är ett hem. En bostad är också en mänsklig rättighet. Enligt regeringsformen 2 § ska:

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

Så även i grundlagen slås det fast att det allmänna ska trygga rätten till en bostad. Därför visar det på stor okunnighet när man hör en del jämföra byggandet av bostäder med tillverkning av bilar. Som om ett hem kan likställas med en vara där det är tillgång och efterfrågan som ska avgöra priset, att marknaden ska råda.

Bostadsmarknaden ser olika ut i olika länder. Till och med när vi jämför med våra grannländer ser det olika ut, från land till land. Än större skillnader ser vi i Europa. Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden vilar på tre ben.

  • Hyran sätts enligt bruksvärdet. Det betyder att det är hyresgästers värdering av bostaden som styr hyran. Det som värderas och påverkar hyran är lägenhetens läge, standard, service och kvalité. Hyran ska alltså inte påverkas av att det är bostadsbrist i delar av landet.
  • Hyrorna förhandlas och fastställs av bostadsmarknadens parter, det vill säga fastighetsägarnas olika organisationer och Hyresgästföreningen.
  • Att vi har allmännyttiga bostadsföretag med lägenheter som vänder sig till alla grupper i samhället. De kommunala bostadsföretagen är kommunernas viktigaste redskap för att själva kunna besluta om bostadsbyggandet i staden.

Hyreslagen finns till för att jämna ut maktobalansen mellan hyresgäster och fastighetsägare. Våra förhandlade bruksvärdeshyror och besittningsskydd (rätt att bo kvar) är ett sorts konsumentskydd för hyresgästen.

Rätten att bo kvar skulle ju inte vara något värt om hyresgästen skulle tvingas iväg för att hyresvärden krävde en oskäligt hög hyra. Hyresgäster skulle bli hårt pressade i tider av bostadsbrist, för då finns det alltid någon som är beredd att betala mer.

Hela samhället har god nytta av den stabilitet som bruksvärdeshyrorna ger. Det behöver finnas hyresrätter i olika hyresnivåer för att man ska kunna flytta när man önskar och behöver. Det kan vara kärlek, jobb eller studier som gör att man behöver en annan bostad.

Därför är det helt orimligt när fastighetsägarna säger att de vill ha friare hyressättning, och själv komma överens med sin hyresgäst om hyran. Som om hyresgäst och fastighetsägare var jämbördiga parter.

Trots stora vinster inom fastighetsägande och förvaltning drar man sig inte för att trissa upp hyrorna i tider av bostadsbrist.

Vi är en del av den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden. Det har vi all anledning att vara stolta över, och något att värna och utveckla när det blåser kallt i förhandlingstider.

Anneli Philipson

Enhetschef Utveckling och opinion

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.