Skip to main content

Vill fastighetsägarna ha en hyra som bättre speglar hyresgästernas värderingar?

Blogginlägg   •   Feb 29, 2012 08:13 CET


Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har båda flera uppdrag. När det gäller hyressättningen har vi två övergripande uppgifter. 
Vi ska se till att hyrorna är fördelade på ett sätt som motsvarar hyresgästernas värderingar utifrån, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard, ljudisolering m.m. Även faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer ska vägas in när bruksvärdet fastställs. I det arbetet borde vi rimligen ha ett gemensamt intresse.
När det gäller nivån på hyran, som brukar justeras årligen utifrån kostnadsutvecklingen, går däremot våra uppdrag isär. Hyresgästföreningen företräder hyresgästerna och har därmed som uppdrag att verka för att hyran är så låg som möjligt i förhållande till den kvalitet som erbjuds. Fastighetsägarnas är däremot att få så höga hyror som möjligt. Det är inget konstigt med det, deras medlemmar har fastigheterna för att göra så stor vinst på dem som möjligt.
Konstigt och inte konstruktivt blir det däremot när fastighetsägarna försöker blanda ihop dessa två uppdrag. Man försöker på flera håll i landet hissa upp den allmänna hyresnivån, under förevändning att denna då bättre skulle spegla hyresgästernas värderingar. Fastighetsägarna hävdar indirekt att hyresgästerna främst värderar husens läge.Det anser jag är en dålig strategi, som försvårar en riktig bruksvärdering, där så mycket mer än bara husens läge avgör hyresnivån.
Givetvis kan de årliga hyresförhandlingarna, förutom att justera för kostnadsutveckling, också korrigera för sådant som varierar över tid. Det kan till exempel gälla kvaliteten på fastighetsförvaltningen. Husets läge är knappast något som varierar mellan åren.
För att få ett effektivt hyressättningsarbete, som landar i hyror som speglar hyresgästernas värderingar, borde vi vara överens om att hålla isär de olika uppdragen.
En systematiserad översyn av bruksvärdet är ett gediget arbete som kräver att man på ett seriöst sätt tar reda på hur hyresgästerna värderar sitt boende, sett från flera olika aspekter, i förhållande till varandra. Gör man jobbet ordentligt brukar det gå ganska lätt att komma överens och resultatet är då också väl förankrat bland hyresgästerna.
Det här känner givetvis fastighetsägare till. I vissa vall väljer de att rycka delar ur bruksvärdet för att försöka motivera orimligt höga hyreshöjningar, som man inser att man annars inte skulle ha en chans att få gehör för.
Tyvärr leder denna strategi till strandade förhandlingar och stor oro hos hyresgästerna. Men det kanske är en del av strategin?

Björn Johansson

ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera