Skip to main content

Bostadsbristen hämmar tillväxten på Gotland

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 11:27 CEST

Bostadsbristen är kännbar i många storstadsregioner men också på Gotland.  I en rapport som Maria Persdotter, oberoende kommunikationskonsult, tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen region Sydost, påverkar bostadsbristen Gotlands arbetsgivares möjligheter att rekrytera personal och därmed växa och utvecklas.

”Arbetsgivare har missat rekryteringar på grund av bostadsbristen

på Gotland. Bostadsbristen, särskilt i Visby, är också säsongsrelaterad. Man får hyra tio månader men till sommaren åker man ut”, säger Maria Persdotter.

Tillgången på hyresrätter är en avgörande framgångsfaktor när det gäller en kommuns möjlighet att utvecklas och företags och andra arbetsgivares möjligheter att locka attraktiv arbetskraft. Gotland växer men redan hämmas tillväxten av bristen på hyresrätter. Det beror inte minst på ett eftersläpande underskott av tillgängliga hyresrätter.

Hyresgästföreningen menar att det är avgörande att Gotlands politiker inser detta och avsätter de resurser som krävs för att möjliggöra bostadsbyggande. Finns det inte tillräckligt med bostäder finns det inga förutsättningar för tillväxt.


Kontaktpersoner:

Maria Persdotter, kommunikationskonsult Stockholm-Motala kommunikation
Telefon:0709-46 00 81
Mail: maria@stockholm-motala.com

Anita A-son Landegren, vice ordförande regionstyrelsen
Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 073-349 64 52

Sara Anderberg, kommunikationschef på Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 013-495 44 62
Mail: sara.anderberg@hyresgastforeningen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy