Skip to main content

Fastighetsägarna bryter sönder bruksvärdessystemet.

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 11:15 CEST

Fastighetsägarna har valt att gå ut i media före stundande förhandlingar och lufta sina önskemål om kraftiga hyreshöjningar. Det är givetvis en strategi de själva väljer, men jag kan inte låta bli att kommentera då de väljer att hanvisa till den nya lagstiftningen som träder ikraft den 1 januari 2011.

Fastighetsägarna vill först ”värdesäkra hyran” och därutöver ha kraftiga påslag i centrala lägen. Detta för de fram med motiveringen att ”läget” ska ha större betydelse. Läget har alltid varit en av de faktorer som ska vägas in vid en värdering av bruksvärdeshyran. Det är inget som på något sätt har förändrats i den nya lagstiftningen. Om läget sedan har varit rätt viktat i förhållande till annat både kan och bör ju diskuteras, men det går inte på det här sättet bryta ut en enskild del ur bruksvärdet. I bruksvärdet ingår även faktorer som trygghet, förvaltningskvalité, planlösning, närhet till service och kommunikationer m.m. Hur det här ska viktas mot varandra avgörs av ”hyresgästernas värderingar i allmänhet” . Just trygghet brukar vara en faktor som kommer högt upp på hyresgästernas lista. Då duger det inte att som fastighetsägareföreningen bryta ut just läget och säga att det ska får större genomslag, utan att fråga hyresgästerna. Det duger framför allt inte att bara hävda att det ska ha större genomslag i bra lägen!

Om det ska bli den breda och hållbara modell som alla parter säger sig vilja ha för att göra det attraktivt att bygga och förvalta hyresrätter så gäller det att alla parter också tar ansvar för dess tillämpning och inte försöker sig på en massa egna tolkningar som passar egenintresset.

 

Björn Johansson
Ordf. Hyresgästföreningen
Region Sydost

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera