Skip to main content

Heimstaden och Hyresgästföreningen sluter överenskommelse

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 10:00 CET

Heimstaden och Hyresgästföreningen sluter överenskommelse om hyresjustering i Norrköping och tecknar avsiktsförklaring avseende utveckling av förhandlingssamarbete

 Heimstaden och Hyresgästföreningen har efter tidigare strandade hyresförhandlingar kommit överens om 2016-års hyresjustering i Norrköping. Samtidigt har partnerna tecknat en avsiktsförklaring för att finna en långsiktig samsyn och förståelse för varandras situationer och hur framtida förhandlingar mellan partnerna kan utvecklas.

Årets hyresförhandlingar i Norrköping har gått trögt och för drygt 12 000 lägenheter strandade förhandlingarna under januari månad. Heimstaden, med drygt 2 000 lägenheter, var först ut att frånträda hyresförhandlingarna sedan parterna stod långt ifrån varandra.

Efter en ömsesidig vilja att finna en överenskommelse som var acceptabel för båda parter, återupptogs diskussionerna som nu resulterat i att:

Hyran för samtliga lägenheter justeras med 1.2% från den 1 april 2016
De drygt 89% av hyresgästerna i Heimstaden och Fastighets AB Kretia som redan valt att betala in Heimstadens föreslagna justering om 1.2% från den 1 februari 2016, kommer att erhålla en återbetalning av justeringen för februari och mars på april månads hyresavi

Vår avsiktsförklaring är en viktig del i vårt gemensamma ansvar att finna en långsiktig lösning och förståelse för varandras situationer. Genom en partsammansatt grupp är jag övertygad om att framtida förhandlingsarbete kommer utvecklas i en positiv riktning, säger Björn Johansson, regionordförande i Hyresgästföreningen Region Sydost.

Jag är glad över att vi till sist kunde återuppta förhandlingarna och ta oss förbi det låsta läget, säger Patrik Hall, VD på Heimstaden. Det åvilar ett stort ansvar på respektive part att få ett kollektivt förhandlingssystem att fungera. Tar inte parterna detta ansvar fullt ut och försöker finna minsta gemensamma nämnare som är acceptabel för båda parter kommer hela hyresförhandlingssystemet att haverera, fortsätter Patrik Hall.

För mer information

Björn Johansson                                                                              Patrik Hall
Regionordförande Hyresgästföreningen                                          VD Heimstaden
bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se                                     patrik.hall@heimstaden.com
Tel:070-27 53 072                                                                        Tel: 0705-85 99 56

Om Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Hyresgästföreningen har cirka 535 000 medlemmar. Mer information om organisationen finns på www.hyresgastforeningen.se

Om Heimstaden

Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 15 000 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgäster trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy