Skip to main content

Kommunala beslut driver upp hyrorna hos Byggebo

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 10:46 CET

De nya hyrorna i Byggebos bestånd är nu klara och höjningen kommer i snitt att landa på 2,7 procent från den 1 januari 2014. Byggebos yrkande var en höjning på 3,14 procent.

Höjningen beror delvis på den lokala kostnadsutveckling som skett i samhället, men det ligger tyvärr mer än så till grund för dessa nya hyror.

Oskarshamns kommun har sedan förra året ett krav på att Byggebo ska betala 0,4 procent i så kallad borgensavgift för de skulder som bolaget har. Tidigare låg denna avgift på 0,2 procent. Detta för att Byggebo inte ska få konkurrensfördelar jämfört med privatägda bolag.  Hur de i kommunfullmäktige kommit fram till denna höjning har de inte kunnat ge något svar på.

-  Det tycks vara en godtycklig avgift som man applicerar på de invånare i Oskarshamn som valt att bosätta sig i hyresrätt hos Byggebo, säger Anton Cliffmark, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Denna borgensavgift skapar såklart en större kostnad för bolaget och för att täcka dessa kostnader måste man öka intäkterna. Intäkterna får ju som bekant Byggebo genom sina hyresgäster och därför är det just dessa kommuninvånare som får betala notan.

I hyrorna för 2014 tar kommunen i år ut 1890 kronor i borgensavgift för den genomsnittliga lägenheten.  I snitt blir detta 158 kronor i månaden för varje lägenhet på grund borgensavgiften.
 Det är alltså inte enbart till Byggebo man betalar sin hyra. Kommunen tar också ut sin del.

För mer information kontakta:

Anton P Cliffmark, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 0470-77 08 04
e-post: anton.cliffmark@hyresgastforeningen.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy